Danes je 10.7.2020

Input:

Storitve skladiščenja blaga

9.8.2019, , Vir: Verlag Dashöfer

2019.16.2.8 Storitve skladiščenja blaga

mag. Aleksandra Heinzer, davčna svetovalka

Stranka pripravlja platformo za skladiščenje tovora. Platforma oziroma aplikacija bo delovala na način, da bo stranka preko aplikacije lahko zakupila skladiščni prostor. Mi bomo posrednik med naročnikom in skladiščnikom. Zakup bo možen po celi Evropi, naročniki pa bodo tudi iz Evrope in tudi izven.

1. Ali lahko uredimo in na kakšen način, da bi mi izdajali račun v imenu skladiščnika?

2. Kako je z DDV implikacijami v primeru, da se skladišče nahaja v Nemčiji, naročnik je Bolgar, prevoznik pa opravi prevoz na relaciji znotraj Nemčije?

3. Naročnik storitve: davčni zavezanci iz EU, davčni zavezanci iz Srbije, BIH, itd. Dobavitelj skladiščnik: davčni zavezanci iz EU, davčni zavezanci iz Srbije, BIH, itd.

Kako bomo obračunavali DDV?

Iz vsebine vašega vprašanja lahko predvidevam, da gre v tem trenutku za pripravo poslovnega modela, podrobnosti katerega pa žal ne poznam. V nadaljevanju tako podajam odgovore na vaša parcialna vprašanja, pri tem pa opozarjam, da so DDV implikacije zaradi morebitnega mojega nerazumevanja ali napačnega razumevanja dejanskega stanja, lahko drugačne kot opisanih, ali celo pomanjkljive. Odgovori, ki sledijo, naj vam bodo torej le v pomoč, ne smejo pa služiti kot edina podlaga za sprejem kakršnihkoli poslovnih odločitev, saj bi bilo treba za korektno DDV svetovanje preveriti natančno dejansko stanje.

Ad1:

Skladno s 1. točko prvega odstavka 220. člena Direktive o DDV (1) mora vsak davčni zavezanec zagotoviti, da sam, prejemnik ali tretja oseba v njegovem imenu in za njegov račun izda račun med drugim