Danes je 27.1.2021

Input:

Ukrepi za zajezitev epidemije Covid-19 posegli tudi na DDV področje

29.4.2020, , Vir: Verlag Dashöfer

18.22 Ukrepi za zajezitev epidemije Covid-19 posegli tudi na DDV področje

mag. Aleksandra Heinzer, davčna svetovalka

Državni zbor RS je dne 28.4.2020 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije Covid-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP-A), ki med drugim uvaja tudi začasno oprostitev plačila DDV od dobav in pridobitev zaščitne in medicinske opreme znotraj Unije1.

Oprostitev plačila DDV za dobave zaščitne in medicinske opreme

Skladno s sprejeto spremembo je od vključno 13. marca 2020 do vključno 31. julija 20202dobava zaščitne in medicinske opreme, vključno s pridobitvami tega blaga znotraj Unije, iz seznama blaga, ki ga določi Vlada Republike Slovenije in za katerega velja oprostitev uvoznih dajatev in DDV ob uvozu na podlagi Sklepa Komisije (EU) 2020/491 z dne 3. aprila 2020 o oprostitvi uvoznih dajatev in oprostitvi plačila DDV za uvoz za blago, potrebno za spopadanje s posledicami izbruha COVID-19