Danes je 28.5.2020

Input:

Uporaba DDV stopnje pri dobavi in vgradnji bazena

28.4.2020, , Vir: Verlag Dashöfer

2020.04.2.5 Uporaba DDV stopnje pri dobavi in vgradnji bazena

mag. Aleksandra Heinzer, davčna svetovalka

Smo gradbeno podjetje. Kakšna stopnja DDV se uporabi za izdelavo in vgradnjo notranjega ali zunanjega bazena v oziroma ob stanovanjski objekt za investitorja, ki je fizična oseba?

Skladno z 41. členom ZDDV-1 se DDV obračunava in plačuje po splošni stopnji 22 % od davčne osnove in je enaka za dobavo blaga in storitev. Ne glede na navedeno, se DDV obračunava in plačuje po nižji stopnji 9,5 % od davčne osnove za dobave blaga in storitev iz Priloge I in po posebni nižji stopnji 5 % od davčne osnove za dobave blaga in storitev iz Priloge IV. Priloga I in Priloga IV sta prilogi tega zakona in njegov sestavni del.

Seznam dobav blaga in storitev, za katere se uporablja znižana stopnja DDV, v 11. točki zajema:

  • stanovanja,

  • stanovanjske in druge objekte, namenjene za trajno bivanje,

  • dele teh