Danes je 29.9.2020

Input:

Uporaba enotne DDV stopnje pri nudenju nedeljskega kosila

31.7.2020, , Vir: Verlag Dashöfer

2020.07.2.8 Uporaba enotne DDV stopnje pri nudenju nedeljskega kosila

mag. Aleksandra Heinzer, davčna svetovalka

Gostinsko podjetje bi nudilo nedeljska kosila po sistemu allinclusive - vključena hrana in pijača v skupnem znesku 25 € z DDV.

Kako je s prikazanim DDV v takšnem primeru, saj je poleg hrane, ki je obdavčena po 9,5 % stopnji, tukaj vključena tudi pijača, ki je obdavčena po 22 % davčni stopnji.

Kako in kateri DDV prikazati na računu, ki se izda za to storitev v višini 25 €?

Pri nudenju gostinskih storitev lahko pride do uporabe obeh stopenj DDV (splošne ali znižane). Skladno z 41. členom ZDDV-1 se DDV obračunava in plačuje po splošni stopnji 22 % od davčne osnove in je enaka za dobavo blaga in storitev. Ne glede na navedeno se DDV obračunava in plačuje po nižji stopnji 9,5 % od davčne osnove za dobave blaga in storitev iz Priloge I, ki je priloga tega zakona in njegov sestavni del. Na podlagi 1. točke omenjene Priloge I se znižana stopnja uporabi tudi za pripravo jedi (ne pa tudi za strežbo pijač). Omenjeno podrobneje opredeljuje tretji odstavek 49. člena PZDDV, ki določa, da priprava jedi iz 1. točke Priloge I k ZDDV-1 pomeni pripravo in strežbo jedi v dejavnosti, ki se po predpisih šteje za gostinsko dejavnost.

Davčni zavezanec (gostinec), ki je identificiran za namene DDV, mora torej pri storitvi priprave in strežbe jedi uporabiti znižano, 9,5 % stopnjo, pri storitvi strežbe pijač pa splošno, 22 % stopnjo DDV. Vprašanje, ki se postavlja, pa je, kako naj gostinec ravna v primeru, ko gostu za eno ceno ponudi več različnih storitev. Odgovor je odvisen od tega, ali bi pripravo