Danes je 26.10.2021

Input:

Uporaba obrnjene davčne obveznosti pri naročanju gradbenih del preko posrednikov

12.10.2021, , Vir: Verlag Dashöfer

2021.09.2.14 Uporaba obrnjene davčne obveznosti pri naročanju gradbenih del preko posrednikov

mag. Aleksandra Heinzer, davčna svetovalka

V katerih primerih se uporablja 3. odstavek 127.a člena Pravilnika o izvajanju DDV? Občina je pred leti dala vsa stanovanja in poslovne prostore v upravljanje Komunali. Na podlagi tega Komunala za občino izstavlja račune in vzdržuje nepremičnine. Komunala sama deluje v imenu in za račun občine, račune nato prefakturira na občino. Ali se v opisanem primeru lahko uporabi navedeni člen Pravilnika? Komunala pri omenjenem poslu ni upravnica, ki opravlja dela upravnika po stanovanjski zakonodaji, ampak samo gospodari z nepremičninami občine. V kolikor je uporaba člena ustrezna, ali bi morala Komunala od izvajalca zahtevati, da na računih obračuna DDV?

Besedilo tretjega