Danes je 9.4.2020
Input:

Uporaba pravilne DDV stopnje za prevoz in predelavo odpadkov

11.3.2020, , Vir: Verlag Dashöfer

2020.02.2.11 Uporaba pravilne DDV stopnje za prevoz in predelavo odpadkov

mag. Aleksandra Heinzer, davčna svetovalka

Podjetje se ukvarja s prevzemom odpadkov (gradbenih in ostalih) in jih predeluje (ima okoljevarstveno dovoljenje). Če odpadke od povzročitelja do lokacije predelave pripelje samo, zaračuna 22 % DDV od prevozne storitve. Povzročitelju za prevzem odpadkov na deponijo za nadaljnjo predelavo izstavi evidenčni list in zaračuna storitev prevzema teh odpadkov glede na težo. Ali pri tem zaračuna 22 % ali 9,5 % DDV?

Skladno z 41. členom ZDDV-1 se DDV obračunava in plačuje po splošni stopnji 22 % od davčne osnove in je enaka za dobavo blaga in storitev. Ne glede na navedeno, se DDV obračunava in plačuje po nižji stopnji 9,5 % od davčne osnove za dobave blaga in storitev iz Priloge I, ki je priloga tega zakona in njegov sestavni del.

Seznam dobav blaga iz Priloge I k ZDDV-1 v 16. točki med drugim zajema tudi storitev javne higiene. Omenjeno določbo podrobneje opredeljuje 59. člen PZDDV, ki določa, da se med storitve javne