Danes je 24.11.2020

Input:

Uporaba znižane DDV stopnje za odvoz gradbenega materiala

22.9.2020, , Vir: Verlag Dashöfer

2020.09.2.6 Uporaba znižane DDV stopnje za odvoz gradbenega materiala

mag. Aleksandra Heinzer, davčna svetovalka

Samostojni podjetnik na stanovanjskem objektu opravi gradbeno storitev popravilo strehe fizični osebi, ki je po ZDDV-1 obdavčena po nižji, 9,5 % stopnji. Ob tem opravi tudi storitve odvoza odpadnega materiala, ki je nastal pri samem popravilu strehe. Se lahko slednje smatra kot del glavne storitve popravila strehe in se obdavči kot enotna storitev 9,5 % DDV (kljub temu da je na računu posebej navedena storitev odvoza) ali je treba prevoz obdavčiti posebej po 22 % DDV?

Skladno z 41. členom ZDDV-1 se DDV se obračunava in plačuje po splošni stopnji 22 % od davčne osnove in je enak za dobavo blaga in storitev. Ne glede na navedeno, se DDV obračunava in plačuje po nižji stopnji 9,5 % od davčne osnove za dobave blaga in storitev iz Priloge I, ki je priloga tega zakona in njegov sestavni del.

Seznam dobav blaga in storitev