Danes je 19.4.2021

Input:

Verižni posel: Blago se nabavi v Makedoniji in se ga odpremi h končnemu kupcu na Poljsko

22.2.2021, , Vir: Verlag Dashöfer

2021.02.2.4 Verižni posel: Blago se nabavi v Makedoniji in se ga odpremi h končnemu kupcu na Poljsko

mag. Aleksandra Heinzer, davčna svetovalka

Opis primera:

Davčni zavezanec, ki je identificiran za namene DDV v Sloveniji, naroči blago pri dobavitelju iz Makedonije. Kupec tega blaga je davčni zavezanec, ki je identificiran za namene DDV v Italiji, končni kupec pa davčni zavezanec, ki je identificiran za namene DDV na Poljskem. Blago potuje z enim prevozom iz Makedonije na Poljsko, naročnik prevoza je dobavitelj iz Makedonije, blago pa se carini v Sloveniji. Obveznost plačila uvoznega carinjenja ima slovenski davčni zavezanec, blago nato potuje na Poljsko. Slovenski davčni zavezanec se sooča z naslednjima dilemama:

1) Kako je z obveznostjo obračuna DDV in poročanjem za DDV v primeru carinjenja po postopku 40?

2) Kako je z obveznostjo obračuna DDV in poročanjem za DDV v primeru carinjenja po postopku 42?

V obeh primerih je prevozna listina izdana v Makedoniji do končnega naročnika.

Rešitev primera:

Ad1)

Opis primera je moč razumeti na način, da davčni zavezanec, ki ima sedež in je identificiran za namene DDV v Sloveniji, najprej uvozi blago iz Makedonije v Slovenijo po postopku 40. V tem