Danes je 19.4.2021

Input:

Vpliv prejetih sredstev na izračun odbitnega deleža

19.3.2021, , Vir: Verlag Dashöfer

2021.03.2.3 Vpliv prejetih sredstev na izračun odbitnega deleža

mag. Aleksandra Heinzer, davčna svetovalka

Naša dejavnost je oskrba starejših in invalidnih oseb. Izračunavamo odbitni delež vstopnega DDV, pri čemer pa imamo nekaj težav v naslednjih primerih:

a. ali pri izračunu odbitnega deleža DDV upoštevamo prihodek ali plačilo v določenem obdobju?

b. ali pri izračunu upoštevamo naslednje prihodke:

  • sredstva za invalide na kvoto,

  • sredstva z naslova raznih projektov,

  • subvencije s strani Zavoda za zaposlovanje (sredstva za usposabljanje, učne dejavnosti, delovni preizkusi),

  • prejete državne pomoči (sredstva, prejeta zaradi epidemije COVID-19: oproščeni prispevki, dodatki, sredstva za osebno varovalno opremo in dezinfekcijo prostorov, za nezasedene kapacitete, za umik v domačo oskrbo, za dodaten kader, za krizni dodatek, za strateško enomesečno opremo, za vzpostavitev rdeče cone ipd.),

  • sredstva, prejeta s strani Zavoda za zaposlovanje na podlagi Pogodbe o izvajanju programa javnega dela,

  • sredstva, prejeta za povrnitev stroškov v zvezi z izvrševanjem dela v splošno korist.

Odgovore podajam po točkah, kot ste jih navedli.

Skladno z drugim odstavkom 65. člena ZDDV-1 se odbitni