Danes je 28.5.2020

Input:

Vštevanje prihodkov v kvoto 50.000 EUR

29.4.2020, , Vir: Verlag Dashöfer

2020.04.2.6 Vštevanje prihodkov v kvoto 50.000 EUR

mag. Aleksandra Heinzer, davčna svetovalka

Združeno socialno podjetje, ki se ukvarja z laično pomočjo ostarelim, bo v zadnjih 12-ih mesecih ustvarilo 48.000 € prihodka od opravljanja svoje dejavnosti. Ostali prihodki, ki niso povezani s ceno storitev:

  • - 11.000 € subvencije za zaposlovanje brezposelnih oseb,
  • - 3.360 € nadomestila za stroške za brezposelno osebo po pogodbi o opravljanju učnih
    delavnic(tudi od zavoda za zaposlovanje),
  • - 2.040 € nagrada za zaposlitev invalida nad kvoto,
  • - 9.020 € za povračilo stroškov plače osebe iz javnih del.

Skupni prihodki bodo torej znašali 73.420,00 €. Glede na to, da gre v vseh teh primerih za neobdavčljiv promet, ki nima vpliva na ceno storitve, me zanima, ali je potrebno opraviti