Danes je 5.7.2020

Input:

Zaporedne dobave - praktični primeri

11.12.2019, , Vir: Verlag Dashöfer

18.12 Zaporedne dobave – praktični primeri

Mag. Aleksandra Heinzer

»Kadar gre pri dveh zaporednih dobavah istega blaga, ki sta med davčnima zavezancema, ki delujeta kot taka, opravljeni za plačilo, za enotno odpošiljanje znotraj Unije ali enotni prevoz znotraj Unije tega blaga, se to odpošiljanje ali ta prevoz pripiše samo eni od dveh dobav, ki bo edina oproščena intrakomunitarna dobava blaga. Omenjena razlaga velja za katerega koli davčnega zavezanca – prvega prodajalca, vmesnega pridobitelja ali drugega pridobitelja – ki ima med odpošiljanjem ali prevozom pravico razpolaganja z blagom1«. Slednja odločitev Sodišča EU je od davčnih zavezancev do sedaj zahtevala, da natančno določijo, kdaj je prešla pravica do razpolaganja nad blagom na posameznega subjekta, ki je bil udeležen v verigi, kar je v praksi povzročalo kar nekaj težav.

V izogib temu se s spremembo Direktive o DDV2 uvaja novo pravilo, ki naj bi od 1.1.2020 dalje omogočalo, da bi udeleženci v verigi lažje ugotovili, kateri dobavi blaga v verigi se prevoz znotraj Unije pripiše. Novo pravilo tako določa, da če se isto blago dobavlja zaporedno in je to blago iz ene države članice odposlano ali odpeljano v drugo državo članico neposredno od prvega dobavitelja do zadnje stranke v verigi, se odpošiljanje ali prevoz pripiše samo dobavi, ki se opravi vmesnemu subjektu. Ne glede na navedeno pa se prevoz pripiše samo dobavi blaga, ki jo opravi vmesni subjekt, če je vmesni subjekt identifikacijsko številko za DDV, ki mu jo je izdala država članica, iz katere se blago odpošilja ali odpelje, sporočil svojemu dobavitelju. Pri tem »vmesni subjekt« pomeni dobavitelja v verigi, ki ni prvi dobavitelj in ki sam ali prek tretje osebe za njegov račun odpošilja ali prevaža blago.

To novo pravilo se v praksi torej lahko uporabi, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

1. isto blago se dobavlja zaporedno (pomeni, da je dobavljeno vsaj dvakrat in torej v verigi sodelujejo vsaj trije subjekti),

2. blago je odposlano ali odpeljano od prvega do zadnjega v