Danes je 25.1.2021

Input:

DDV novosti po 1. 1. 2020 - 2. sklop: Verižne (zaporedne) dobave po novem

18.6.2019, , Vir: Verlag Dashöfer

18.12 DDV novosti po 1. 1. 2020 – 2. sklop: Verižne (zaporedne) dobave po novem

mag. Aleksandra Heinzer, davčna svetovalka

Razsodila Sodišča EU in trenutna pravila pri zaporednih dobavah blaga

Verižni posli, znotraj katerih pride do več zaporednih dobav istega blaga, v praksi na področju DDV povzročajo precej težav. Vsa pravila v trenutno veljavni DDV zakonodaji žal niso urejena, je pa Sodišče EU izdalo kar nekaj razsodil, ki vsebujejo kriterije, ki jim je treba slediti.

Sodišče EU je na primer v zadevi C-245/041 obravnavalo primer dveh zaporednih dobav istega blaga, ki pa je bilo predmet enega samega prevoza. V ti dve dobavi so bili vključeni trije davčni zavezanci s sedežem v dveh različnih državah članicah, pri čemer je vmesni kupec od končnega kupca prejel zahtevo za dobavo blaga, preden je od svojega dobavitelja prejel to blago. Sodišče je navedlo, da, čeprav gre pri dveh zaporednih dobavah za en sam premik blaga, je treba šteti, da sta si dobavi časovno sledili. Glede kraja teh dveh dobav je Sodišče štelo, da če je dobava, pri kateri gre za odpošiljanje ali prevoz blaga znotraj Unije in ima torej na drugi strani za posledico pridobitev znotraj Unije, ki je obdavčena v državi članici prispetja omenjene pošiljke ali omenjenega prevoza, prva od dveh zaporednih dobav, se šteje, da je druga dobava opravljena v kraju predhodne pridobitve znotraj Unije, to je v državi članici prispetja. In obratno, če je dobava, pri kateri gre za odpošiljanje ali prevoz blaga znotraj Unije, druga od dveh zaporednih dobav, se šteje, da je prva dobava, ki je bila domnevno opravljena pred odpošiljanjem ali prevozom blaga, opravljena v državi članici, iz katere je bilo blago odposlano ali odpeljano. V tej sodbi je Sodišče razsodilo, da kadar gre pri dveh zaporednih dobavah istega