Danes je 19.4.2021

Input:

Zaračunavanje najemnine s strani posrednika

24.2.2021, , Vir: Verlag Dashöfer

2021.02.2.6 Zaračunavanje najemnine s strani posrednika

mag. Aleksandra Heinzer, davčna svetovalka

Družba A ima z najemodajalcem, ki je fizična oseba, sklenjeno pogodbo o najemu nepremičnine.
Družba A nato to nepremičnino oddaja v najem samostojnim podjetnikom, saj je najemodajalec želel sklenitev pogodbe preko podjetja z namenom olajšanja postopka, kar pomeni, da družba A nastopa le kot posrednik med najemodajalcem in končnim uporabnikom. Družba A oddaja obrazec REK-2 v imenu in za račun najemodajalca, od končnega uporabnika pa zahteva povračilo stroškov najema. Ali to pomeni, da družba A nastopa v tujem imenu in za tuj račun ter posledično lahko uporabi