Danes je 28.11.2021

Input:

DDV dileme 10/2021

10.11.2021, , Vir: Verlag Dashöfer

Vsebino celotne on-line klepetalnice v pdf obliki si lahko prenesete tukaj.

Smo slovensko podjetje z veljavno ID številko. Opravljamo storitev prenove instalacij in videonadzora v SKB poslovalnicah po Sloveniji. Naš naročnik je madžarsko podjetje, ki dobavi ves potreben material, a ga ne zaračuna nam, temveč madžarskemu lastniku slovenskih SKB bank, skupaj z našo storitvijo. Mi torej našo storitev, opravljeno v Sloveniji, na nepremičnini, locirani v Sloveniji, zaračunamo madžarskemu podjetju, identificiranemu za plačilo DDV na Madžarskem. Ali obračunamo slovenski DDV ali naredimo prevalitev?

V kolikor gre v zadevnem primeru za storitve v zvezi z nepremičnino, ki se nahaja v Sloveniji, je kraj skladno s 27. členom v vsakem primeru Slovenija, ne glede na to, kdo je prejemnik teh storitev. Torej, če ugotovite, da gre dejansko za storitve v zvezi z nepremičnino (predlagam, da si natančno preberete obrazložitev pojasnil: https://ec.europa.eu/taxation_customs/system/files/2016-09/explanatory_notes_new_en.pdf. Skladno s c. točko 13.b člena Izvedbene uredba Sveta (EU) št. 282/2011 z dne 15. marca 2011 o določitvi izvedbenih ukrepov za Direktivo 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost se za nepremičnino šteje tudi vsak predmet, ki je vgrajen in je sestavni del zgradbe ali konstrukcije in brez katerega zgradba ali konstrukcija ni popolna, na primer vrata, okna, strehe, stopnišča in dvigala. Kot izhaja iz Pojasnil o pravilih EU glede kraja opravljanja storitev na področju DDV za storitve, povezane z nepremičninami, se med omenjene štejejo med drugim tudi različne napeljave. Preberite si natančno torej obrazložitev skupaj s tehničnim strokovnjakom.

Če ugotovite, da gre dejansko za opravljanje storitev na nepremičnini, potem se, kot sem že navedla, kot kraj opravljanja teh storitev v zadevnem primeru šteje Slovenija. Če madžarski prejemnik v Sloveniji ni identificiran za namene DDV, mora izvajalec teh storitev, ki je identificiran za namene DDV, na izdanem računu za te storitve obračunati slovenski DDV. V kolikor pa bi ugotovili, da gre za storitev na premičnini in prejemnik te storitve prejme za potrebe svojega sedeža na Madžarskem (predloži svojo veljavno ID številko za namene DDV), ne pa za potrebe morebitne stalne poslovne enote za namene DDV v Sloveniji, se na izdanem računu slovenskega DDV ne obračuna, transakcijo pa se poroča v polje 12 obračuna DDV in v Rekapitulacijsko poročilo.

Slovensko podjetje, identificirano za namene DDV, opravlja gradbene storitve v Avstriji (polaganje železa v temelje gradbenih objektov). Izdani računi so evidentirani pod 27. člen ZDDV-1 – gradbena storitev. Slovensko podjetje nima ID številke za namene DDV v Avstriji. Občasno na ozemlju Avstrije slovenskemu podjetju pomožna dela opravljajo avstrijska podjetja. Material, ki ga avstrijska podjetja uporabljajo za delo v Avstriji ne pride v Slovenijo. Slovensko podjetje prejme račun s strani avstrijskega podjetja na svojo slovensko številko za namene DDV. Prosim za mnenje, kako se morajo računi evidentirati in kakšne obveznosti ima slovensko podjetje v Sloveniji glede obravnave prejetih računov.

Najprej preverite, če gre res le za opravljanje storitev ali morda za dobavo blaga z instalacijo (slednja se namreč poroča v polje 14 v Sloveniji!). Nadalje, v kolikor se davčnemu zavezancu na ozemlju Avstrije skladno z lokalnimi DDV pravili ni treba identificirati za namene DDV, ker