Danes je 25.9.2023

Pravica občine do odbitka vstopnega DDV (C‑344/22)

13.7.2023, Vir: InfoCuria - Sodna praksa Sodišča

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | Premium

Plačilo dodatnega DDV, skupaj z zamudnimi obrestmi, in globe (C‑232/22)

29.6.2023, Vir: InfoCuria - Sodna praksa Sodišča

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | Premium

Zavrnitev uporabe maržne ureditve za nekatere prodaje vozil (C‑365/22)

17.5.2023, Vir: InfoCuria - Sodna praksa Sodišča

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | Premium

Globe, naložene zaradi kršitev predpisov o DDV (C-418/22)

17.5.2023, Vir: InfoCuria - Sodna praksa Sodišča

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | Premium

Pritožba glede zneska DDV, ki ga družba dolguje za mesece od avgusta do novembra 2012 (C‑512/21)

1.12.2022, Vir: InfoCuria - Sodna praksa Sodišča

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | Premium

Obdavčitev storitev v zvezi s pogodbami o zdravstvenem zavarovanju z DDV (C‑458/21)

24.11.2022, Vir: InfoCuria - Sodna praksa Sodišča

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | Premium

Plačilo DDV poleg plačila uvoznih carinskih dajatev (C‑714/20)

20.5.2022, Vir: InfoCuria - Sodna praksa Sodišča

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | Premium

Stopnja DDV za storitve popravil in vzdrževanja dvigal (C‑218/21)

20.5.2022, Vir: InfoCuria - Sodna praksa Sodišča

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | Premium

Davčna obravnava instrumenta, ki se je prodajal v obliki kartice (C‑637/20)

28.4.2022, Vir: InfoCuria - Sodna praksa Sodišča

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | Premium

Oprostitev davka na dodano vrednost za bolnišnične storitve (C‑228/20)

7.4.2022, Vir: InfoCuria - Sodna praksa Sodišča

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | Premium

Pravila za uveljavljanje pravice do odbitka DDV (C-487/20)

10.2.2022, Vir: InfoCuria - Sodna praksa Sodišča

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | Premium

Določitev trenutka nastanka pravice do odbitka DDV (C-9/20)

10.2.2022, Vir: InfoCuria - Sodna praksa Sodišča

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | Premium

Uporaba nižje stopnje DDV, ki se uporablja za dobave lesnih sekancev (C-515/20)

3.2.2022, Vir: InfoCuria - Sodna praksa Sodišča

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | Premium

Oprostitev plačila DDV za zneske, pobrane iz naslova zdraviliške registracije (C-513/20)

13.1.2022, Vir: InfoCuria - Sodna praksa Sodišča

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | Premium

Zavrnitev zahtevka za odbitek DDV (C-156/20)

13.1.2022, Vir: InfoCuria - Sodna praksa Sodišča

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | Premium

Zavrnitev pravice do odbitka vstopnega DDV za opravljeno storitev oglaševanja (C-154/20)

9.12.2021, Vir: InfoCuria - Sodna praksa Sodišča

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | Premium

Zavrnitev pravice do odbitka vstopnega DDV za plačilo oglaševalskih storitev (C-344/20)

25.11.2021, Vir: InfoCuria - Sodna praksa Sodišča

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | Premium

Pravica do odbitka DDV v zvezi z dobavo materialov, ki jih je mogoče reciklirati (C-281/20)

11.11.2021, Vir: InfoCuria - Sodna praksa Sodišča

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | Premium

Zavrnitev odobritve popravka zneska DDV (C-398/20)

11.11.2021, Vir: InfoCuria - Sodna praksa Sodišča

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | Premium

Zavrnitev zahtevka za vračilo DDV, vloženega v zvezi s pridobitvijo blaga (C-80/20)

21.10.2021, Vir: InfoCuria - Sodna praksa Sodišča

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | Premium

Delna ugoditev zahtevku za vračilo DDV (C-396/20)

21.10.2021, Vir: InfoCuria - Sodna praksa Sodišča

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | Premium

Zavrnitev oprostitve plačila DDV za storitve poučevanja plavanja (C-373/19)

21.10.2021, Vir: InfoCuria - Sodna praksa Sodišča

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | Premium

Pravica do odštetja prispevkov od davčne osnove za DDV (C-717/19)

6.10.2021, Vir: InfoCuria - Sodna praksa Sodišča

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | Premium

Davčni nadzor, opravljen po vložitvi zahteve za odbitek DDV v zvezi z dobavami blaga (C-186/20)

30.9.2021, Vir: InfoCuria - Sodna praksa Sodišča

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | Premium

Zavrnitev vračila DDV, plačanega za prodajo stavbnih zemljišč (C-299/20)

30.9.2021, Vir: InfoCuria - Sodna praksa Sodišča

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | Premium

Zavrnitev vračila DDV (C-294/20)

16.9.2021, Vir: InfoCuria - Sodna praksa Sodišča

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | Premium

Obseg pravice do odbitka DDV (C-21/20)

16.9.2021, Vir: InfoCuria - Sodna praksa Sodišča

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | Premium

Obveznost plačila DDV na pridobitev goriva znotraj Skupnosti vnaprej (C-855/19)

9.9.2021, Vir: InfoCuria - Sodna praksa Sodišča

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | Premium

Stopnja DDV, ki se uporablja za vstopnine v zabaviščne parke (C-406/20)

9.9.2021, Vir: InfoCuria - Sodna praksa Sodišča

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | Premium

Odbitek vstopnega DDV, plačanega za izvedbo prodajnih transakcij (C-695/19)

8.7.2021, Vir: InfoCuria - Sodna praksa Sodišča

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | Premium

Obračuni in sankcije, naložene pri odmeri dohodnine (C-521/19)

1.7.2021, Vir: InfoCuria - Sodna praksa Sodišča

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | Premium

Zavrnitev oprostitve DDV (združeni zadevi C-58/20 in C-59/20)

17.6.2021, Vir: InfoCuria - Sodna praksa Sodišča

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | Premium

Obdavčitev prihodkov od najemnin za nepremičnino z DDV (C-931/19)

3.6.2021, Vir: InfoCuria - Sodna praksa Sodišča

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | Premium

Davčni nadzor, povezan s stopnjo DDV (C-703/19)

22.4.2021, Vir: InfoCuria - Sodna praksa Sodišča

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | Premium

Obdavčitev opravljenih storitev odvetnika z DDV (C-846/19)

15.4.2021, Vir: InfoCuria - Sodna praksa Sodišča

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | Premium

Vračilo plačanega vstopnega DDV pri opravljanju telekomunikacijskih storitev (C-593/19)

15.4.2021, Vir: InfoCuria - Sodna praksa Sodišča

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | Premium

Naložitev upravne sankcije po opravljenem davčnem nadzoru (C-935/19)

15.4.2021, Vir: InfoCuria - Sodna praksa Sodišča

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | Premium

Plačilo DDV za zavarovalne transakcije in storitve (C-907/19)

25.3.2021, Vir: InfoCuria - Sodna praksa Sodišča

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | Premium

Plačilo neupravičeno zaračunanega DDV (C-48/20)

18.3.2021, Vir: InfoCuria - Sodna praksa Sodišča

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | Premium