Danes je 20.4.2024

Posebna ureditev za mala podjetja (C-122/23)

11.4.2024, Vir: InfoCuria - Sodna praksa Sodišča

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | Premium

Skupni sistem DDV (C-341/22)

7.3.2024, Vir: InfoCuria - Sodna praksa Sodišča

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | Premium

Obdavčitev uvoženih rabljenih vozil (C‑694/22)

22.2.2024, Vir: InfoCuria - Sodna praksa Sodišča

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | Premium

Obveznost vračila davka na dodano vrednost (DDV) in plačila obresti na znesek tega davka (C-674/22)

22.2.2024, Vir: InfoCuria - Sodna praksa Sodišča

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | Premium

Skupni sistem davka na dodano vrednost (DDV) (C-733/22)

8.2.2024, Vir: InfoCuria - Sodna praksa Sodišča

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | Premium

Obveznost plačila DDV (C-442/22)

30.1.2024, Vir: InfoCuria - Sodna praksa Sodišča

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | Premium

Obdavčitev nepravilnega uvoza cigaret v EU z DDV (C‑791/22)

18.1.2024, Vir: InfoCuria - Sodna praksa Sodišča

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | Premium

Skupni sistem davka na dodano vrednost (DDV) (C-791/22)

18.1.2024, Vir: InfoCuria - Sodna praksa Sodišča

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | Premium

Skupni sistem davka na dodano vrednost (DDV) (C-537/22)

11.1.2024, Vir: InfoCuria - Sodna praksa Sodišča

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | Premium

Začasne določbe za delovno intenzivne storitve (C-433/22)

11.1.2024, Vir: InfoCuria - Sodna praksa Sodišča

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | Premium

Skupni sistem DDV - Davčni zavezanci (C-288/22)

21.12.2023, Vir: InfoCuria - Sodna praksa Sodišča

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | Premium

Skupni sistem DDV - Storitve povezane z dostopom na prireditve (C-532/22)

23.11.2023, Vir: InfoCuria - Sodna praksa Sodišča

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | Premium

Obdavčitev daril z DDV (C‑505/22)

5.10.2023, Vir: InfoCuria - Sodna praksa Sodišča

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | Premium

Odločba o odmeri in izterjavi DDV, dolgovanega za obdobje od 2013 do 2019 (C‑355/22)

5.10.2023, Vir: InfoCuria - Sodna praksa Sodišča

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | Premium

Pravica do oprostitve plačila DDV iz razloga pravičnosti (C-453/22)

7.9.2023, Vir: InfoCuria - Sodna praksa Sodišča

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | Premium

Pravica občine do odbitka vstopnega DDV (C‑344/22)

13.7.2023, Vir: InfoCuria - Sodna praksa Sodišča

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | Premium

Pravica občine do odbitka DDV (C‑344/22)

13.7.2023, Vir: InfoCuria - Sodna praksa Sodišča

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | Premium

Plačilo dodatnega DDV, skupaj z zamudnimi obrestmi, in globe (C‑232/22)

29.6.2023, Vir: InfoCuria - Sodna praksa Sodišča

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | Premium

Zavrnitev uporabe maržne ureditve za nekatere prodaje vozil (C‑365/22)

17.5.2023, Vir: InfoCuria - Sodna praksa Sodišča

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | Premium

Globe, naložene zaradi kršitev predpisov o DDV (C-418/22)

17.5.2023, Vir: InfoCuria - Sodna praksa Sodišča

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | Premium

Znesek DDV v zvezi s plačanimi računi (C‑289/22)

9.1.2023, Vir: InfoCuria - Sodna praksa Sodišča

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | Premium

Pritožba glede zneska DDV, ki ga družba dolguje za mesece od avgusta do novembra 2012 (C‑512/21)

1.12.2022, Vir: InfoCuria - Sodna praksa Sodišča

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | Premium

Obdavčitev storitev v zvezi s pogodbami o zdravstvenem zavarovanju z DDV (C‑458/21)

24.11.2022, Vir: InfoCuria - Sodna praksa Sodišča

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | Premium

Plačilo DDV poleg plačila uvoznih carinskih dajatev (C‑714/20)

20.5.2022, Vir: InfoCuria - Sodna praksa Sodišča

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | Premium

Stopnja DDV za storitve popravil in vzdrževanja dvigal (C‑218/21)

20.5.2022, Vir: InfoCuria - Sodna praksa Sodišča

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | Premium

Davčna obravnava instrumenta, ki se je prodajal v obliki kartice (C‑637/20)

28.4.2022, Vir: InfoCuria - Sodna praksa Sodišča

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | Premium

Oprostitev davka na dodano vrednost za bolnišnične storitve (C‑228/20)

7.4.2022, Vir: InfoCuria - Sodna praksa Sodišča

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | Premium

Pravila za uveljavljanje pravice do odbitka DDV (C-487/20)

10.2.2022, Vir: InfoCuria - Sodna praksa Sodišča

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | Premium

Določitev trenutka nastanka pravice do odbitka DDV (C-9/20)

10.2.2022, Vir: InfoCuria - Sodna praksa Sodišča

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | Premium

Uporaba nižje stopnje DDV, ki se uporablja za dobave lesnih sekancev (C-515/20)

3.2.2022, Vir: InfoCuria - Sodna praksa Sodišča

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | Premium

Oprostitev plačila DDV za zneske, pobrane iz naslova zdraviliške registracije (C-513/20)

13.1.2022, Vir: InfoCuria - Sodna praksa Sodišča

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | Premium

Zavrnitev zahtevka za odbitek DDV (C-156/20)

13.1.2022, Vir: InfoCuria - Sodna praksa Sodišča

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | Premium

Zavrnitev pravice do odbitka vstopnega DDV za opravljeno storitev oglaševanja (C-154/20)

9.12.2021, Vir: InfoCuria - Sodna praksa Sodišča

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | Premium

Zavrnitev pravice do odbitka vstopnega DDV za plačilo oglaševalskih storitev (C-344/20)

25.11.2021, Vir: InfoCuria - Sodna praksa Sodišča

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | Premium

Pravica do odbitka DDV v zvezi z dobavo materialov, ki jih je mogoče reciklirati (C-281/20)

11.11.2021, Vir: InfoCuria - Sodna praksa Sodišča

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | Premium

Zavrnitev odobritve popravka zneska DDV (C-398/20)

11.11.2021, Vir: InfoCuria - Sodna praksa Sodišča

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | Premium

Zavrnitev zahtevka za vračilo DDV, vloženega v zvezi s pridobitvijo blaga (C-80/20)

21.10.2021, Vir: InfoCuria - Sodna praksa Sodišča

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | Premium

Delna ugoditev zahtevku za vračilo DDV (C-396/20)

21.10.2021, Vir: InfoCuria - Sodna praksa Sodišča

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | Premium

Zavrnitev oprostitve plačila DDV za storitve poučevanja plavanja (C-373/19)

21.10.2021, Vir: InfoCuria - Sodna praksa Sodišča

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | Premium

Pravica do odštetja prispevkov od davčne osnove za DDV (C-717/19)

6.10.2021, Vir: InfoCuria - Sodna praksa Sodišča

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus | Premium