Danes je 9.4.2020
Input:

DDV dileme 2/2020

3.3.2020, , Vir: Verlag Dashöfer

Vsebino celotne on-line klepetalnice v pdf obliki si lahko naložite tukaj.

Od francoskega DDV zavezanca smo dobili račun za seminar za našega zaposlenega, ki je bil na lokaciji v Franciji. Račun je izdan s francoskim DDV-jem. Na računu so zaračunani tudi obroki (Meal Package) in tudi na to je obračunan francoski DDV. Ali je ta račun tudi predmet DDV-ja v Sloveniji, moramo narediti kakšno samoobdavčitev? Ali samo vložimo zahtevo za vračilo DDV-ja v Franciji?

Predvidevam, da je šlo v zadevnem primeru za enkratni dogodek, ki je potekal na ozemlju Francije. Če je temu tako, se pri določanju kraja upošteva posebno pravilo iz 53. člena Direktive o DDV, ki določa, da je kraj opravljanja storitev v zvezi z vstopninami za kulturne, umetnostne, športne, znanstvene, izobraževalne, zabavne ali podobne prireditve, kot so sejmi in razstave, ter z vstopninami povezanih pomožnih storitev, ki so opravljene davčnemu zavezancu, kraj, kjer te prireditve dejansko potekajo. Izvajalec je torej v tem primeru ravnal pravilno, če je za vstopnino na ta dogodek  obračunal lokalni, francoski DDV. Enako velja za pogostitev, namreč skladno s 55. členom Direktive o DDV je kraj opravljanja restavracijskih storitev in storitev cateringa, razen storitev, ki se dejansko opravijo na krovu ladij, zrakoplovov ali na vlakih med delom prevoza potnikov v Skupnosti, kraj, kjer se te storitve dejansko opravijo. Od teh storitev se torej v Sloveniji ne obračuna DDV na podlagi samoobdavčitve. Vračilo francoskega DDV lahko ob upoštevanju omejitev za odbitek (najverjetneje bo vračilo mogoče le za vstopnino, kar preverite za Francijo tukaj: https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat/eu-country-specific-information-vat_en , ki velja v Franciji, davčni zavezanec zahteva preko sistema eDavki.

Smo podjetje d.o.o., DDV zavezanec in opravljamo posle - marketing našega produkta v Srbiji. Tam najamemo tudi dvorano za sestanke in druženje. Nabavimo hrano za pogostitev, itd. Kako je s temi prejetimi računi ki vsebujejo njihov DDV? Ali moramo mi delati postopek uvoza - samoobdavčenje pri nas. Verjetno ne, ker to ostane v Srbiji in ne pride v Slovenijo. Ali si prav razlagamo, da vse kar je v zvezi s tem projektom v Srbiji nima veze s Slovenskim DDV-jem? Če je tako kako potem vodimo evidenco - ločeno? Kaj se zgodi z DDV-jem ki so nam ga oni zaračunali, ali to predstavlja naš strošek ali lahko zahtevamo nazaj? V Srbijo potem izstavimo račune kupcem našega produkta brez DDV-ja z 44. členom 2006/112/EC - reverse charge . Ali je tako ok? Ali je za poslovaje s Srbijo kakšna omejitev koliko lahko izstavimo računov?

V primerih, ko vaša družba nabavi blago v Srbiji in to blago tam ostane, takšna nabava ni predmet slovenskega DDV in se prejetih računov v slovenske DDV evidence ne vpisuje. Pri prejemanju storitev pa morate za vsako od njih preveriti njihovo naravo in v Sloveniji se od teh storitev obračuna DDV po sistemu samoobdavčitve samo v primeru, da ugotovite, da je kraj Slovenija.  Če pravilno razumem vaše vprašanje, je v zadevnem primeru davčni zavezanec, ki ima sedež in je identificiran za namene DDV v Sloveniji, prejel storitev najema prostora, ki se nahaja v Srbiji od izvajalca, davčnega zavezanca, ki ima tam svoj sedež in je identificiran za namene DDV. V kolikor je temu tako, je treba preveriti, ali gre v zadevnem primeru za storitev v zvezi z nepremičnino, katere kraj se določi po posebnem pravilu iz 27. člena ZDDV-1 in je tam, kjer se nepremičnina nahaja ali pa gre za storitev, katere kraj se določi po splošnem pravilu iz prvega odstavka 25. člena ZDDV-1.

Skladno z e. točko tretjega odstavka 31. člena Izvedbene uredbe Sveta (EU) št. 282/2011 z dne 15. marca 2011 o določitvi izvedbenih ukrepov za Direktivo 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost se zagotavljanje mest za stojnice na sejmišču ali razstavnem prostoru, skupaj z drugimi povezanimi storitvami, ki razstavljavcu omogočajo razstavo predmetov, na primer oblikovanje stojnice, prevoz in skladiščenje predmetov, zagotavljanje strojev, polaganje kablov, zavarovanje in oglaševanje, ne uvršča med storitve v zvezi z nepremičnino. Omenjena določba je podrobneje opisana v Pojasnilih o pravilih EU glede kraja opravljanja storitev na področju DDV za storitve, povezane z nepremičninami. Navedeno je, da »so v to določbo zajeti primeri, v katerih zagotavljanje mesta za stojnico na sejmišču ali razstavnem prostoru vključuje še druge povezane storitve in jih opredeljuje kot storitve, ki niso povezane z nepremičninami. Tudi če zagotovitev mesta za stojnico vključuje eno samo povezano storitev in se storitvi zagotavljata v paketu, to zadostuje, da opravljanje storitve spada na področje uporabe člena 31a(3)(e), tj. da se obravnava kot storitev, ki ni povezana z nepremičninami. Da se za storitev šteje, da ni povezana z nepremičninami, morajo biti izpolnjena tri pomembna kumulativna merila:

  1. zagotovitev mesta za stojnico;
  2. zagotovitev ene ali več povezanih storitev;
  3. te povezane storitve morajo razstavljavcu omogočiti razstavo predmetov in promoviranje njegovih storitev ali izdelkov.

„Zagotavljanje mest za stojnice“ vključuje začasno dajanje omejenega prostora in/ali premične strukture (npr. pokrite stojnice, stojnice ali pulta) na razpolago razstavljavcu zaradi sodelovanja na razstavi ali sejmu. Za to storitev se šteje, da ni povezana z nepremičninami v skladu s členom 31a(3)(e), če se mesto za stojnico zagotovi „skupaj z drugimi povezanimi storitvami“, tj. kolikor ponudnik ne da v najem samo praznega prostora, ampak zagotovi paket storitev, ki jih razstavljavec potrebuje za začasno promocijo svojih izdelkov ali dejavnosti. Zato je treba za namene člena 31a(3)(e) razlikovati med dajanjem zgolj nepremičnine v najem (kar je treba v skladu s členom 31a(2)(h) šteti za storitev, povezano z nepremičninami) in zagotavljanjem mesta za stojnico skupaj z drugimi povezanimi storitvami, ki razstavljavcu omogočajo razstavo predmetov (storitve, opredeljene kot nepovezane z nepremičninami v skladu s členom 31a(3)(e)). Pri razlikovanju med tema različnima primeroma bi bilo treba upoštevati vse dejanske okoliščine transakcije, vključno s storitvami, ki so implicitno vključene v pogodbo, kot so zagotavljanje električne energije, internetne povezave, ogrevanja, klimatizacije itd.

V skladu s členom 31a(3)(e) bi morale druge povezane storitve, ki se zagotavljajo skupaj z mestom za stojnico, razstavljavcu omogočati razstavo predmetov. Navedene storitve vključujejo oblikovanje stojnice, prevoz in skladiščenje predmetov, zagotavljanje strojev, polaganje kablov, zavarovanje in oglaševanje. Ta seznam ni izčrpen, temveč samo za ponazoritev. V sklicevanje na povezane storitve v členu 31a(3)(e) bi lahko bile zajete tudi druge vrste storitev, če