Danes je 19.4.2021

Input:

DDV dileme 3/2021

16.3.2021, , Vir: Verlag Dashöfer

Vsebino celotne on-line klepetalnice v pdf obliki si lahko naložite tukaj.

Kako je z uvozom blaga po 1. 1. 2021, če vse carinske obveznosti opravi dobavitelj iz Velike Britanije? Ali mi, podjetje iz Slovenje, ki kupi to blago, nimamo nobenih obveznosti s carino? Na kakšen način se v opisanem primeru obračuna DDV in kako se nakup evidentira v evidence DDV?

Po 1. 1. 2021 se način plačila DDV pri uvozu v EU ni spremenil in sedaj enako velja za uvoz blaga iz Velike Britanije (ne pa iz Severne Irske). Pomembno je, kdo je uvoznik blaga in kje se blago uvozi ter kako (ali je blago sproščeno v Unijo po postopku 40 ali gre za odloženi postopek 42 ipd.). Praviloma imajo dobavitelji zastopnika v državi članici uvoza, kadar se uvozne dajatve zavežejo plačati sami. V tem primeru, če se blago uvozi v drugi državi članici in uvoznik blaga ni slovenski davčni zavezanec, potem je to za slovenskega davčnega zavezanca pridobitev blaga v Slovenijo in se nabava evidentira enako kot ostale pridobitve iz Unije. V tem primeru je davčna osnova vse, kar predstavlja plačilo prodajalcu. Problem nastane, ko prodajalec blaga v Uniji nima zastopnika in je uvoznik tega blaga slovenski kupec. Slednji ima v tem primeru lahko DDV obveznosti v državi članici uvoza.

Davčni zavezanec, registriran za namene DDV v tuji državi, se je za namene DDV registriral v Sloveniji z namenom, da bo v Sloveniji nabavljal in nato prodajal blago, tako na območju Slovenije kot tudi na območju drugih držav članic. Pred registracijo za namene DDV je prejel račune za začetne aktivnosti, ki so bili naslovljeni na podjetje v Nemčiji, vsebinsko pa so se nanašali na opravljanje prometa v Sloveniji. Ali si lahko odbije DDV za račune, prejete pred registracijo za DDV, v obračunu za marec 2021?

Iz vprašanja je možno sklepati, da gre za istega davčnega zavezanca. Torej davčni zavezanec, ki ima sedež in je identificiran za namene DDV v Nemčiji, je nabavljal blago in storitve, ki so se nanašale na njegove bodoče dejavnosti v Sloveniji. V kolikor je temu tako, bi bilo treba preveriti več zadev. Vsekakor je moral biti DDV pravilno obračunan. Za blago, ki Slovenije ni zapustilo, je prodajalec, identificiran za namene DDV v Sloveniji, obračunal DDV. Za storitve pa bi bilo treba preveriti, kakšna je njihova narava in ali je imel zadevni nemški davčni zavezanec v času nabave tukaj stalno poslovno enoto za namene DDV ali ne. Skratka, DDV je moral biti pravilno obračunan in za nabave v Sloveniji, kjer plačnik DDV ni prejemnik, navajanje ID številke ni potrebno. V zvezi z vprašanjem, ali je dopustno, da davčni zavezanec odbije DDV od nabav blaga in storitev, če takrat, ko je sicer opravljal obdavčeno dejavnost, oziroma je imel pripravljalna dela v zvezi z njo, še ni bil identificiran kot davčni zavezanec za namene DDV, pa velja upoštevati sodbo Sodišča EU v zadevi C-183/14. V kolikor so bile torej v vašem primeru izpolnjene vse vsebinske zahteve glede pravice do odbitka vstopnega davka, menim, da se davčnemu zavezancu ta pravica ne sme zavrniti izključno zaradi tega, ker v času opravljanja obdavčene dejavnosti še ni bil identificiran kot