Danes je 4.3.2024

Input:

DDV dileme 3/2023

20.3.2023, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 7 minut

Dokument klepetalnice v pdf obliki je na voljo tukaj.

Najem parkirišča za osebna vozila - ali se upošteva vstopni DDV? Gre za najem za zaposlene, najem za stranke in najem za službene potrebe – osebna vozila.

Glede na to, da je omejitev odbitka DDV po c. točki 66. člena ZDDV-1 domena držav članic, smo vprašanje glede odbijanja DDV za najeme parkirišč zastavili davčnemu organu. Predlagam, da si v celoti preberete njegov odgovor št. 0920-12204/2017-2, z dne 11. 12. 2017, ki se nahaja na portalu DDV asistence. Od dne izdaje tega pojasnila do danes se je spremenilo to, da so stroški, povezani z električnimi vozili, ki ustrezajo karakteristikam iz 66.b člena ZDDV-1 po novem izvzeti iz omejitev. Posledično menim, da uporaba parkirišča za takšna vozila za službene namene, ne bi smela povzročiti obveznosti obračuna DDV po 15. členu ZDDV-1, kot to navaja davčni organ v prej navedenem pojasnilu.

Fizična oseba (ne s.p.), zavezanec za DDV, oddaja nepremičnine v najem d.o.o. Izdaja račune za najemnino z obračunanim 22 % DDV, prejema pa tudi račune za vzdrževanje teh objektov. Ali se od prejetih računov za vzdrževanje lahko upošteva vstopni DDV? Zahtevek za upoštevanje dejanskih stroškov se oddaja le enkrat letno.

V kolikor davčni zavezanec, ki je identificiran za namene DDV, v konkretnem primeru nabavlja blago ali storitve za namene opravljanja svoje obdavčene ekonomske dejavnosti (razumem, da so izpolnjeni vsi pogoji, da je konkretni najem obdavčen), menim, da ob izpolnjevanju vsebinskih in formalnih pogojev lahko uveljavlja odbitek tega DDV. Na to pravico pa ne vplivata niti njegov način opravljanja te ekonomske dejavnosti niti način obdavčitve njegovih prihodkov.

Smo pravna oseba. Prodajamo stavbno zemljišče drugi pravni osebi, ki je DDV zavezanec. Na tem zemljišču stoji transformacijska postaja (že vrsto let), ki je v naši lasti, ampak nam jo bo kupec na lastne stroške prestavil na drugo lokacijo (zapisano v kupoprodajni pogodbi). Kakšen DDV naj uporabimo pri izdaji računa za prodajo parcele?

Za takšno vprašanje je