Danes je 15.1.2021

Input:

DDV dileme 4/2020

10.6.2020, , Vir: Verlag Dashöfer

Vsebino celotne on-line klepetalnice v pdf obliki si lahko naložite tukaj.

Pravna oseba, ki je zavezanec za DDV odkupi rabljeno osebno vozilo od fizične osebe ali druge pravne osebe z namenom nadaljnje prodaje. Vozilo evidentira med zaloge. Katere dajatve mora plačati ob prodaji tega vozila če je kupljeno od fizične osebe ali pa če je kupljeno od pravne osebe ter kako je z obračunom DDV-ja? Ali se na podlagi kupoprodajne pogodbe ob nabavi vozila lahko obračuna vstopni DDV? Kako je z prijavo na obrazcu DDV-PPS, kdaj jo je potrebno oddati?

V kolikor ste se soočili s tovrstnim primerom poslovanja, vsekakor svetujem, da se zadeve lotite bolj globalno (preberete kakšen priročnik, se udeležite seminarja ali se odločite za obširnejšo asistenco davčnega svetovalca, s katerim bosta preverila vse možnosti takšnih poslov. Namreč, vaše vprašanje je zelo široko in bi res potrebovala veliko časa, da bi vam lahko vse to, kar pričakujete tudi opisala in je to v okviru te klepetalnice nemogoče ponuditi. Le na splošno lahko povem, da ima preprodajalec vozila (identificiran za namene DDV) dve možnosti, in sicer 1. da pri prodaji rabljenega vozila obračuna DDV po splošni ureditvi in 2. da pri prodaji rabljenega vozila uporabi posebno ureditev za preprodajalce kot je opredeljena od 102. do 110. člena ZDDV-1 (če so seveda za to v posameznem primeru sploh izpolnjeni pogoji). Poleg tega ne razumem vašega vprašanja v delu, ko omenjate odbitek DDV od kupoprodajne pogodbe. Kadar prodajalec obračuna DDV (to bi bil verjetno iz vašega vprašanja primer, ko bi vozilo prodajal davčni zavezanec), mora izdati račun in preprodajalec lahko odbije ta DDV od nabave vozila, če je ta DDV pravilno obračunan in če bo to vozilo preprodal po splošni ureditvi z obračunanim DDV (oziroma bo šlo za pravo oprostitev).

Pravna oseba, ki ni zavezanec za DDV odkupi rabljeno osebno vozilo od fizične osebe v Sloveniji z namenom nadaljnje prodaje. Katere dajatve mora plačati ob prodaji tega vozila? Kako je s prijavo na obrazcu DDV-PPS, kdaj jo je potrebno oddati?

Ta klepetalnica je namenjena DDV implikacijam. Če blago (vozilo) proda davčni zavezanec, ki je oproščen obračunavanja DDV po prvem odstavku 94. člena ZDDV-1, mora za takšno prodajo izdati ustrezen račun in dokler ne preseže vrednosti 50.000 EUR, se na izdanem računu DDV ne obračuna (pozor! v 50.000 EUR se všteva skupna vrednost prodanega vozila in ne le razlika v ceni).

Več o obrazcu DDV-PPS pa tukaj: https://edavki.durs.si/EdavkiPortal/OpenPortal/CommonPages/Opdynp/PageD.aspx?category=pridobitev_prevoznega_sredstva_iz_druge_clanice_ki_je_predmet_odbavcitve_v_slo_preb

V našem zavodu (šola) imamo projekt, ki se na osnovi odločbe FURS-a, obravnava kot neobdavčljiva dejavnost in od katere nimamo pravice do odbitka DDV. V okviru tega projekta je bilo izdelano osnovno sredstvo v lastni režiji, ki se tudi uporablja samo za namene tega projekta. Ali je potrebno izstaviti račun samemu sebi in obračunati ter plačati DDV? Ali se obračunava amortizacijo na takšne usredstvene lastne proizvode?

Lahko podam le odgovor z vidika DDV: Skladno z b. točko 8. člena ZDDV-1 se uporaba blaga s strani davčnega zavezanca za namene neobdavčljivih transakcij, če je bila za to blago dana pravica do celotnega ali delnega odbitka DDV pri pridobitvi ali pri uporabi blaga v skladu z a. točko tega člena zakona šteje kot dobava blaga za plačilo. Torej, če je bila ob nabavi tega blaga (elementov) dana pravica za odbitek (tudi, če v višini odbitnega deleža), sedaj pa boste to blago uporabili za neobdavčljivo dejavnost, se uporaba tega blaga šteje kot dobava blaga in morate ob tej uporabi obračunati DDV na davčno osnovo kot je opredeljena v drugem odstavku 36 člena ZDDV-1 (v tem primeru davčno osnovo predstavlja nabavna cena blaga ali podobnega blaga oziroma lastna cena blaga, določena v trenutku uporabe, razpolaganja ali zadržanja blaga). V kolikor je šlo v zadevnem primeru tudi za opravljanje storitev, morate slediti tudi b. točki 15. člena ZDDV-1. Če pa gre v zadevnem primeru za blago (elemente), od katerega že ob nabavi ni bilo pravice do odbitka DDV in tudi ni vaš zavod iz naslova svoje obdavčljive (obdavčene) dejavnosti opravil nobenih storitev za neobdavčljivo dejavnost (imate vse ločeno),