Danes je 15.6.2021

Input:

DDV dileme 5/2021

19.5.2021, , Vir: Verlag Dashöfer

Vsebino celotne on-line klepetalnice si lahko prenesete tukaj

Zavezanec za DDV iz Nemčije je blago dobavljal pod avstrijsko ID številko za namene DDV, ker je blago nabavljal tudi v Avstriji od dobavitelja, identificiranega za namene DDV v Avstriji. Pri tem je prevoz do davčnega zavezanca iz Slovenije opravil zavezanec iz Avstrije. V DDV evidence smo dobavo poročali kot pridobitev in samoobdavčitev, ker smo imeli informacijo, da davčni zavezanec iz Nemčije pod avstrijsko identifikacijsko številko naroči blago pri davčnemu zavezancu iz Avstrije, ki nato blago direktno odpelje k davčnemu zavezancu iz Slovenije. Dobavitelj iz Nemčije je sedaj ugotovil, da so bili računi napačno izstavljeni. Račune je popravil in dostavil v mesecu maju pod nemško identifikacijsko številko. Glede na novo pridobljene informacije so potrebni popravki. Prosimo za predlog, na kakšen način opraviti popravke, glede na to, da smo popravljene račune prejeli v mesecu maju. Prej smo opravljali samoobdavčitev z odbitkom DDV – ali to pomeni, da je za vse odbitke DDV potreben obračun zamudnih obresti? Včeraj smo sicer s strani nemškega dobavitelja zahtevali potrdilo, da je tristranske posle res poročal na tak način. Popravkov se nam ne zdi smiselno delati pred pridobitvijo dokazila. Kaj če dokazila ne prejmemo?

Če pravilno razumem vaše vprašanje, je bila v zadevnem primeru edina napaka na prejetem računu ta, da dobavitelj na prvotnem računu ni navedel svoje identifikacijske številke za namene DDV, pod katero je dejansko dobavljal blago. V kolikor vsa ostala dejstva ostajajo enaka (dobavitelj je isti, DDV je bil pravočasno obračunan, po pravilni DDV stopnji, pridobitelj blaga v SLO je bil SLO ID – zadnji v verigi itd), potem menim, da se že evidentirane pridobitve v DDV evidencah ne popravlja, saj ni prišlo do vsebinskih sprememb niti ni bilo vsebinske napake. Sodišče EU je že večkrat razsodilo, da se zavezancu zaradi formalnih napak na računu ne sme odvzeti pravice do odbitka DDV. Predlagam, da v zvezi z nastalim dogodkom naredite kratko zabeležko ter nov račun priložite k že evidentirani pridobitvi blaga.

Lastnik stavbe in hkrati najemodajalec izstavlja račune za gradbene storitve (popravila dvigal, klimatskih naprav ipd) na najemnike po 76.a členu ZDDV-1. Storitve so opravljene s strani drugih izvajalcev. Ali je obračun DDV ustrezen?

Davčni zavezanec, ki je identificiran za namene DDV, pri prezaračunavanju gradbenih del v svojem imenu uporabi 76.a člen ZDDV-1, če sta izpolnjena dva pogoja:

  • gre za storitev iz F/gradbeništva SKD in
  • prejemnik dobav je identificiran za namene DDV (oba imata navadno ID številko).

Torej, če sta ta dva pogoja v vaših primerih izpolnjena, potem davčni zavezanec postopa pravilno. Obrnjena davčna obveznost pa se ne uporabi, če najemnik/lastnik nepremičnine naroča tovrstne nabave preko upravnikov nepremičnin, ki delujejo v njegovem imenu in za njegov račun.

Podjetje iz Južne Afrike nam je zaračunalo certificiranje v njihovi državi. Zahtevali smo ga sami, ker od njih kupujemo