Danes je 26.5.2024

Input:

DDV implikacije pri nakupu in prodaji umetniških del

11.9.2023, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 10 minut

2023.07.2.11 DDV implikacije pri nakupu in prodaji umetniških del

mag. Aleksandra Heinzer, davčna svetovalka

Opis primera:


Družba, ki kupuje in prodaja umetniška dela in med drugim uporablja obračun DDV po posebni ureditvi, je kupila umetniške fotografije od fotografa iz Velike Britanije, ki je poslal račun brez DDV z navedbo, da so fotografije na Nizozemskem. Slovenska družba ne dela uvoza blaga, temveč so slike samo pripeljane iz Nizozemske v Slovenijo, družba pa jih bo prodala družbi s Cipra, ki je davčna zavezanka v svoji državi. Vprašanje je, kako slovenska družba obračuna DDV od prejetega računa fotografa in izdanega računa, če slike ostanejo v Sloveniji ali gredo na Ciper. Sprašuje se tudi, če se tukaj sme upoštevati splošni DDV (vstopni/izstopni DDV od računa fotografa in prodaja brez DDV v EU naprej) ali mora upoštevati posebno ureditev za obdavčitev od razlike v ceni za umetniška dela.

Rešitev primera:

Glede na to, da strokovnjakinja situacije podrobno ne pozna, uvodoma povzema razumevanje opisa, ki je tudi podlaga za odgovor, ki sledi.

Razume, da je davčni zavezanec, ki ima sedež in je (z običajno številko) identificiran za namene DDV v Sloveniji (v nadaljevanju: slovenski davčni zavezanec), nabavil blago (umetniške fotografije v fizični obliki) od prodajalca, ki ima status davčnega zavezanca po prvem odstavku 5. člena ZDDV-1 (tako sklepa, ker je omenjeno, da je izdal račun), vendar pa ima ta prodajalec sedež v Veliki Britaniji in v Uniji ni identificiran za namene DDV (v nadaljevanju: britanski prodajalec). Blago (umetniške fotografije) je z Nizozemske v Slovenijo pripeljal britanski prodajalec blaga, slovenski davčni zavezanec (kupec) ali tretja oseba za račun enega od njiju. Slovenski davčni zavezanec je torej to blago pridobil z Nizozemske v Slovenijo in ne na Ciper.

Obračun DDV od pridobitve umetniških fotografij v Slovenijo

V kolikor je razumevanje popolnoma pravilno, mora slovenski davčni zavezanec od pridobitve tega blaga (umetniških fotografij) v Sloveniji obračunati DDV. Kot namreč določa 2.a točka 3. člena ZDDV-1, so predmet DDV tudi pridobitve blaga znotraj Unije, ki jih na ozemlju Slovenije opravi za plačilo davčni zavezanec v okviru opravljanja svoje ekonomske dejavnosti ali pravna oseba, ki ni davčni zavezanec, če je prodajalec davčni zavezanec v drugi državi članici, ki v skladu z zakonodajo te države članice ni oproščen obračunavanja DDV kot mali davčni zavezanec in ga ne zajema ureditev iz tretjega ali petega odstavka 20. člena ZDDV-1. Posledično mora slovenski davčni zavezanec slediti 5. točki prvega odstavka 76. člena ZDDV-1, ki določa, da mora DDV plačati tudi vsaka oseba, ki opravi obdavčljivo pridobitev blaga znotraj Unije.

Skladno z b. točko prvega odstavka 4. člena ZDDV-1 pridobitev med drugim umetniških predmetov znotraj Unije, če prodajalec deluje kot obdavčljivi preprodajalec in je bilo to blago v državi članici, iz katere je bilo odposlano ali odpeljano, predmet DDV v skladu s posebno ureditvijo za umetniške predmete sicer ni predmet DDV. Vendar pa iz opisa primera ni mogoče zaznati pogojev, da bi se ta izjema v konkretnem primeru lahko uporabila. Tudi če bi se umetniške fotografije, ki so predmet nakupa, obravnavale kot umetniški predmeti iz dela A Priloge III, to