Danes je 25.9.2023

Input:

DDV implikacije pri prejemanju montažnih del na objektu v Sloveniji - izvajalec je hrvaški davčni zavezanec

8.9.2023, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 8 minut

2023.07.2.8 DDV implikacije pri prejemanju montažnih del na objektu v Sloveniji - izvajalec je hrvaški davčni zavezanec

mag. Aleksandra Heinzer, davčna svetovalka

Opis primera:


Slovenska družba se s podizvajalcem s Hrvaške dogovarja za izvedbo določenih montažnih del na objektu v Sloveniji. Podizvajalec nima ID št. v Sloveniji, torej ni davčni zavezanec in bi obveznost za obračun DDV prevalil na slovensko družbo. Zanima jo:

1. Kako naj ji hrvaški podizvajalec izstavi račun, po katerih pravilih, katere člene oz. klavzule naj nujno navede na računu?

2. Davčno obveznost na nepremičnini v Sloveniji prevali na slovensko družbo, naročnika,
torej se le-ta obdavči in hkrati upošteva vstopni davek (obrnjena davčna obveznost)?

3. Katere davčne številke mora hrvaški podizvajalec nujno navesti na račun?

4. Kaj pa v primeru, da tudi na Hrvaškem ni davčni zavezanec?

5. V katera polja knjige prejetih računov vpiše račun, v katera DDV-O obračuna?

6. Kakšna je razlika v zgornjih točkah, če izvede samo montažo ali montažo z dobavo
materiala?

Rešitev primera:

Teritorialna pravila glede izdajanja računov določa 219.a člen Direktive Sveta 2006/112/ES in veljajo v vseh državah članicah enako. Prvi odstavek tega člena določa, da za izdajanje računov veljajo pravila, ki se uporabljajo v državi članici, za katero se šteje, da je bilo v njej dobavljeno blago ali so bile v njej opravljene storitve. Ne glede na navedeno ai. točka drugega odstavka istega člena te direktive določa, da za izdajanje računov veljajo pravila, ki se uporabljajo v državi članici, v kateri ima dobavitelj ali izvajalec sedež svoje dejavnosti ali stalno poslovno enoto, iz katere je dobavljeno blago ali opravljena storitev, ali če takega sedeža ali stalne poslovne enote nima, v državi članici, v kateri ima stalno ali običajno prebivališče, kadar dobavitelj ali izvajalec nima sedeža v državi članici, za katero se šteje, da je bilo v njej dobavljeno blago ali so bile v njej opravljene storitve, ali če njegov sedež v tej državi članici ne sodeluje pri dobavi blaga ali opravljanju storitev in je oseba, ki je dolžna plačati DDV, oseba, ki ji je bilo dobavljeno blago ali so bile zanjo opravljene storitve, razen če prejemnik izda račun (samofakturiranje).

Da bi torej v posameznem primeru lahko ugotovili, po kakšnih pravilih mora dobavitelj blaga oziroma izvajalec storitev izdati račun, je treba najprej preveriti vrsto transakcije ter kdo je pobiralec DDV.

V opisu primera je omenjena »storitev montaže«, pri tem pa ni pojasnjeno, ali gre za storitev montaže na premičnini ali na nepremičnini, zato sta v nadaljevanju opisani