Danes je 25.6.2024

Input:

DDV spremembe v 2022

22.2.2022, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 9 minut

2022.02.1.1 DDV spremembe v 2022

mag. Aleksandra Heinzer, davčna svetovalka

Z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1M, Ur.l. št. 3/2022) so se začele uporabljati spremembe na področju DDV, katerih namen je zlasti davčnim zavezancem odpraviti administrativne ovire, jim olajšati poslovanje, z delno odpravo omejitve odbitka DDV v zvezi z motornimi vozili brez izpusta ogljikovega dioksida, pa spodbuditi nakupe tovrstnih vozil. Za vas smo pripravili celovit pregled vseh omenjenih sprememb na praktičen način v okviru seminarja DDV spremembe v 2022, v nadaljevanju pa jih na kratko tudi povzemamo.

Odbitek DDV od nabave motornih vozil brez izpusta ogljikovega dioksida

Od 22. 1. 2022 dalje davčni zavezanec sme odbiti DDV, ki ga je dolžan plačati ali ga je plačal pri nabavah osebnih avtomobilov, motornih koles, koles in podobnih vozil s pomožnim motorjem, namenjenih za opravljanje njegove obdavčene dejavnosti, če sta izpolnjena naslednja pogoja:

  • pogon motornega vozila je brez izpusta ogljikovega dioksida ter

  • vrednost vozila z vključenim obračunanim DDV in drugimi dajatvami ne presega 80.000 EUR.

Davčni zavezanec ima prav tako pravico do odbitka DDV tudi od nabave goriv in maziv ter nadomestnih delov in storitev vezanih na ta motorna vozila, med katere se uvrščajo tudi najemi the vozil. V zvezi s tem davčni organ opozarja, da je tudi pri storitvah operativnega najema vozila pomembno, da vrednost takega vozila ne presega vrednosti 80.000 EUR na dan, ko se tako vozilo vzame v operativni najem, pri čemer to vrednost davčni zavezanec ugotovi sam glede na primerljivo vrednost takega vozila na trgu.

Prej omenjena motorna vozila so vozila pod tarifnima oznakama KN 8703 80 in KN 8711 60 ter druga motorna vozila brez izpusta ogljikovega dioksida, ki se uvrščajo pod tarifni oznaki KN 8703 90 in KN 8711 90.

Če se davčni zavezanec odloči, da bo takšno vozilo, ki ga uporablja tako za poslovne kot za zasebne namene, vključil v poslovna sredstva, lahko DDV, ki ga je dolžan plačati za pridobitev tega vozila, načeloma v celoti in takoj odbije. V tem primeru se brezplačna uporaba tega vozila za zasebne namene davčnega zavezanca ali njegovih zaposlenih ali za druge namene kot za namene njegove dejavnosti v skladu 15. členom ZDDV-1 šteje za opravljanje storitev za plačilo. Davčno osnovo pri tem sestavljajo celotni stroški davčnega zavezanca za opravljene storitve. Slednje podrobneje ureja nov 38.a člen PZDDV, ki določa, da se celotni stroški v takšnem primeru določijo z upoštevanjem števila kilometrov, prevoženih za neposlovne namene, ter najvišje neobdavčene višine povračila stroškov prevoza na službenem potovanju na prevožen kilometer pri uporabi lastnega prevoznega sredstva delojemalca, določene z uredbo, ki določa davčno obravnavo povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja za potrebe obdavčevanja z dohodnino. Pri izračunu celotnih stroškov pri uporabi vozila za neposlovne namene se upoštevajo:

  • dejanski podatki