Danes je 28.11.2023

Input:

Dobava blaga z instaliranjem v tretjo državo

10.9.2022, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 7 minut

2022.08.2.11 Dobava blaga z instaliranjem v tretjo državo

mag. Aleksandra Heinzer, davčna svetovalka

Smo proizvodno podjetje, identificirano za namene DDV in izdelujemo investicijsko opremo, natančneje tunelske pasterje, ki se uporabljajo v živilski industriji (oprema ne postane del nepremičnine). Tunelske pasterje prodajamo večinoma na tuja tržišča. Pogodbe z našimi kupci so sklenjene pod različnimi pogoji, obseg naročila poleg dobave opreme spremlja običajno tudi montaža. Trenutno pripravljamo pogodbo s kupcem, kateremu bomo opremo dobavili na Norveško. Kupec je pivovarsko podjetje, pravna oseba. Zanima nas, ali naj pogodbo sestavimo ločeno za blago in storitve zaradi izdaje končne fakture? Kadar gre samo za izvoz blaga, je to oprostitev po 52. členu in gre v kolono 11 v obrazec DDV-O? Ali je na fakturi, na kateri je hkrati zaračunano ločeno blago in storitve (montaža), potrebno obračunati DDV? Kako je z DDV pri izdaji fakture za storitve montaže opreme, potovanja, nočitev? Ali se to šteje kot dobava blaga z instaliranjem in montiranjem? Prosim, če lahko v odgovor ločeno napišete, kako je z obračunavanjem DDV v primeru:

  • ko gre samo za izvoz blaga,

  • ko gre za izvoz blaga skupaj z montažo,

  • ko se zaračuna samo storitev dobave, montaže, nočitev delavcev,...

Uvodoma velja le opozoriti, da so DDV implikacije pri sklepanju poslov posledica in ne obratno. Vsebina sklenjene pogodbe naj torej sledi poslovnim namenom.

Skladno z petim odstavkom 20. člena ZDDV-1 se v primeru, kadar blago, ki ga odpošlje ali prevaža dobavitelj, kupec ali tretja oseba, instalira ali montira dobavitelj ali druga oseba za njegov račun, s poskusnim zagonom ali brez njega, za kraj dobave šteje kraj, kjer je blago instalirano ali montirano. Navedeno pomeni, da je kraj obdavčitve pri dobavi blaga z montažo načeloma v državi, kjer je blago montirano oziroma instalirano.

Vendar pa se omenjeno določilo lahko uporabi le za dobave blaga z montažo znotraj Unije, pri tovrstnih transakcijah v tretje države (izven Unije) pa gre dejansko za izvoz blaga iz Unije, ki