Danes je 6.7.2022

Input:

Dodelava blaga - naročnik ima več identifikacijskih številk za DDV

5.6.2022, , Vir: Verlag Dashöfer

2022.05.2.4 Dodelava blaga – naročnik ima več identifikacijskih številk za DDV

mag. Aleksandra Heinzer, davčna svetovalka

Opis primera:

Poslovni partner pripelje v slovensko družbo blago na dodelavo pod avstrijsko ID številko za namene DDV. Slovenska družba ima odprtih več identifikacijskih številk za namene DDV, in sicer v Avstriji, Nemčiji, Italiji in Sloveniji. Ko družba blago dodela, poslovni partner želi izstavitev računa za opravljeno storitev kooperacije 50 % na italijansko ID številko za namene DDV, 50 % pa na nemško ID številko za namene DDV. Je to dovoljeno? Ali bi se moral račun za celoten obračun storitev izstaviti kupcu, ki je dobavil blago za dodelavo? Ali morata kooperant in poslovni partner, za katerega se opravlja storitev dodelave, voditi kakšne posebne evidence?

Rešitev primera:

Opredelitev transakcije, izdaja računa in ustrezno poročanje

Da bi pravilno opredelili DDV implikacije v opisanem primeru, bi bilo najprej treba preveriti, kakšna je narava transakcije, ki jo za svojega naročnika v okviru dodelave blaga opravlja davčni zavezanec, ki ima sedež in je identificiran za DDV v Sloveniji. Ob natančnem poznavanju situacije bi bilo torej treba preveriti, ali gre za opravljanje storitev ali dobavo blaga. Glede na to, da je v opisu primera omenjena storitev, se lahko le predvideva,