Danes je 26.5.2024

Input:

Irski izvajalec je na storitve obračunal slovenski DDV

20.3.2023, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 4 minute

2023.02.2.7 Irski izvajalec je na storitve obračunal slovenski DDV

mag. Aleksandra Heinzer, davčna svetovalka

Opis primera:

Družba iz Slovenije je prejela račun s strani dobavitelja Apple, na katerem je irska DDV številka in DDV številka slovenske družbe. Na računu je obračunan DDV po stopnji 22 %. Slovensko družbo zanima knjiženje opisanega računa in kakšen DDV si lahko obračuna. Zanima jo, če je potrebna samoobdavčitev. V primeru, da je samoobdavčitev potrebna, jo zanima, od kakšne osnove oziroma kako takšen račun pravilno prikaže v DDV obračunu.

Rešitev primera:

Da bi pravilno opredelili plačnika DDV za nabavo, ki je omenjena v opisu primera, bi bilo treba najprej preveriti, kaj je bilo sploh nabavljeno. Ker je takšen primer najbolj pogost, so v nadaljevanju opisane DDV posledice ob predpostavki, da je šlo za elektronsko opravljene storitve, ki so kot take opredeljene z Izvedbeno uredbo Sveta (EU) št. 282/2011 z dne 15. marca 2011 o določitvi izvedbenih ukrepov za Direktivo 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost. V kolikor predpostavka ni pravilna, je treba