Danes je 25.9.2022

Input:

Izdaja računa za dobavo blaga z instalacijo v Nemčiji - blago se nabavi v Sloveniji

8.9.2022, , Vir: Verlag Dashöfer

2022.08.2.9 Izdaja računa za dobavo blaga z instalacijo v Nemčiji – blago se nabavi v Sloveniji

mag. Aleksandra Heinzer, davčna svetovalka

Smo podjetje, ki je z nemškim DDV zavezancem sklenilo pogodbo o izvajanju elektroinstalacij na objektu, ki leži na ozemlju Nemčije, v višini 2,9 milijonov EUR. Dne 20. 5. 2022 smo pridobili tudi nemško davčno številko. Blago kupujemo v Sloveniji od slovenskih davčnih zavezancev, imamo tudi slovenske podizvajalce, ki so prav tako pridobili nemško davčno številko. Prosili bi za potrditev oz. popravek našega razmišljanja.


1. Mi izdamo račun za vgradnjo nabavljenega blaga in opravljene storitve, ki jih opravijo naši podizvajalci nemškemu davčnemu zavezancu z našo nemško davčno številko in klavzulo »reverse charge«. Samoobdavčitev je narejena v Nemčiji s strani naročnika. Izdan račun poročamo v mesečni obračun DDV v Nemčiji preko davčnega zastopnika. V SLO DDV ne vključujemo.

2. Podizvajalci nam izdajo račun za opravljene storitve z njihovo nemško davčno številko na našo nemško davčno številko. Prejete račune posredujemo davčnemu zastopniku, da jih vključi v DDV obračun v Nemčiji.
3. Nekaj blaga smo nabavili v Sloveniji od slovenskih davčnih zavezancev na našo slovensko davčno številko in že vključili v DDV napoved pri nas kot nabave v Sloveniji ter odbijali DDV (to je bilo v obdobju pred pridobitvijo nemške davčne številke in nekaj tudi kasneje). To blago smo odpeljali v Nemčijo in ga tam vgradili v nepremičnino. Zdaj bomo to zaračunali nemškemu naročniku skupaj z opravljenimi storitvami.

Kako naj popravimo, da bo pravilno s strani DDV? Ali lahko naše podjetje iz slovenske davčne številke izda račun na naše podjetje z nemško davčno številko. Pri nas poročamo izdan račun (s SLO DŠ) kot dobavo v EU – »reverse charge«, račun z nemško številko pa v Nemčiji kot pridobitev in naredijo samoobdavčitev. V kolikor ni možno tako »popraviti«, nam lahko prosim predlagate kakšno drugo rešitev?

Uvodoma velja poudariti, da bi bilo smotrno, da se glede na relativno visoko vrednost projekta odločite za individualno DDV svetovanje, v okviru katerega bi vam ob poznavanju vseh podrobnosti projekta lahko korektno svetovala. Ker pa mi vsi dejavniki niso poznani, v nadaljevanju podajam le odgovore na vaša parcialna vprašanja, ti pa ne smejo biti edina podlaga za sprejem kakršnihkoli poslovnih odločitev.

Ad1)

V kolikor se transakcija, ki jo vaša družba (davčni zavezanec, ki ima sedež in je