Danes je 20.4.2024

Input:

Izdaja računa za montažo notranjih žaluzij v poslovnem prostoru

7.2.2024, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 6 minut

2024.01.2.8 Izdaja računa za montažo notranjih žaluzij v poslovnem prostoru

mag. Aleksandra Heinzer, davčna svetovalka

Ali se za montažo notranjih žaluzij v poslovnem prostoru davčnega zavezanca za DDV obračuna DDV ali se izstavi račun po 76.a členu (obrnjena davčna obveznost)? Žaluzije so montirane na okenski okvir.
Kdo je v prekršku? Izdajatelj računa ali mi kot prejemnik računa?

Uporaba obrnjene davčne obveznosti po 76.a členu ZDDV-1

Skladno z a. točko 76.a člena ZDDV-1 mora DDV plačati davčni zavezanec, identificiran za namene DDV v Sloveniji, kateremu se med drugim opravijo gradbena dela, vključno s popravili, čiščenjem, vzdrževanjem, rekonstrukcijo in rušenjem v zvezi z nepremičninami. Omenjeno določbo podrobneje opredeljujeta 127.a in 127.b člen PZDDV. Plačnik DDV na podlagi 76.a člena ZDDV-1 je tako vsak davčni zavezanec, prejemnik blaga ali storitve, identificiran za namene DDV v Sloveniji, kadar mu dobavi blago ali opravi storitve iz 76.a člena ZDDV-1 davčni zavezanec, identificiran za namene DDV v Sloveniji (oba morata posedovati običajno identifikacijsko številko za namene DDV).

Kot izhaja iz 127.b člena PZDDV, se med gradbena dela, vključno s popravili, čiščenjem, vzdrževanjem, rekonstrukcijo in rušenjem v zvezi z nepremičninami iz a) točke 76.a člena ZDDV-1 uvrščajo storitve pod šifro F/GRADBENIŠTVO standardne klasifikacije dejavnosti. Ne glede na uvrstitev v standardno klasifikacijo dejavnosti pa se za gradbena dela šteje tudi postavljanje montažnih stavb.

Če sta torej v konkretnem primeru tako dobavitelj kot prejemnik navedenih dobav identificirana za namene DDV v Sloveniji (z navadno identifikacijsko številko za namene DDV), je treba nadalje preizkusiti še dodaten pogoj, to je, ali se storitve montaže notranjih žaluzij uvršča v šifro F/gradbeništvo SKD ali ne.

Skladno s 6. členom Uredbe o standardni klasifikaciji dejavnosti je za razlago teh postavk pristojen Statistični urad RS. Iz spletnega iskalnika tega organa izhaja, da v praksi obstaja več vrst žaluzij, ki zahtevajo različne