Danes je 6.7.2022

Input:

Izvajanje gradbenih del s podizvajalci v Italiji

7.6.2022, , Vir: Verlag Dashöfer

2022.05.2.6 Izvajanje gradbenih del s podizvajalci v Italiji

mag. Aleksandra Heinzer, davčna svetovalka

Opis primera:

Družba v Belgiji postavlja kotlovnico za poslovnega partnerja, natančneje gre za izdelavo podporne konstrukcije, montažo pomičnega poda, izvedbo hidravličnih povezav,… Po vsebini gre torej za storitve, povezane z nepremičnino, po 27. členu ZDDV-1 obdavčeno v kraju, kjer nepremičnina leži. Na računih ni obračunan slovenski DDV. Družba projekt izvaja v partnerstvu z drugimi podjetji, predvsem slovenskimi, vsi so zavezani za plačilo DDV, zato mora družba določene stroške prefakturirati svojim partnerjem. Tu nastane problem. Družba je s strani družbe v Belgiji dobila račun za najem gradbene mehanizacije na omenjenem gradbišču, sedaj pa mora ta strošek razdeliti med podizvajalce in se sprašuje, kako obračunati DDV in ali najem gradbene mehanizacije šteje za storitev, povezano z nepremičnino v smislu 27. člena ZDDV-1.

Rešitev primera:

V kolikor namerava davčni zavezanec, ki ima sedež in je identificiran za DDV v Sloveniji, v svojem imenu prezaračunavati storitve ali blago za omenjeni projekt, mora v vsakem primeru posebej preveriti naravo transakcije, ki se prezaračunava, nato ugotoviti kraj