Danes je 23.1.2022

Input:

Kasnejše spremembe v zvezi s predložitvijo identifikacijske številke za namene DDV pri intrakomunitarnih dobavah blaga

30.11.2021, , Vir: Verlag Dashöfer

20.56 Kasnejše spremembe v zvezi s predložitvijo identifikacijske številke za namene DDV pri intrakomunitarnih dobavah blaga

mag. Aleksandra Heinzer

Eden izmed pogojev za uveljavljanje oprostitve plačila DDV po 1. točki 46. člena ZDDV-1 je tudi ta, da prodajalec v trenutku dobave prejme veljavno identifikacijsko številko kupca iz druge države članice. V praksi se je v zvezi s posedovanjem kupčeve identifikacijske številke za namene DDV pokazalo več specifičnih situacij, znotraj katerih je obstajal dvom glede uveljavljanja takšne oprostitve, v zvezi s katerimi smo se dodatno posvetovali še davčnim organom. Slednji nam je podal odgovore v pojasnilu št. 0920-21866/2021-2 z dne 27. 10. 2021 in jih v nadaljevanju povzemamo.

Prva situacija se je nanašala na primer davčnega zavezanca, ki je s strani nemškega kupca prejel predplačilo za blago, ki je bilo prvotno namenjeno v Nemčijo, ob dejanski dobavi pa se je izkazalo, da nemški kupec to blago potrebuje v Sloveniji. Ob naročilu tega blaga mu je torej nemški davčni zavezanec predložil svojo nemško identifikacijsko številko za namene DDV ter mu nakazal predplačilo za to blago. Slovenski davčni zavezanec je ob prejemu predplačila razumel, da se to predplačilo nanaša na bodočo intrakomunitarno dobavo blaga, zato ni izdal računa