Danes je 28.3.2023

Input:

Mali davčni zavezanec opravi elektroinštalacijska dela v Nemčiji - prejemnik je slovenski davčni zavezanec

10.1.2023, , Vir: Verlag Dashöfer

2022.12.2.5 Mali davčni zavezanec opravi elektroinštalacijska dela v Nemčiji – prejemnik je slovenski davčni zavezanec

mag. Aleksandra Heinzer, davčna svetovalka

Opis primera:

Slovenska družba (A), ki ni davčna zavezanka, bo izvajala elektroinštalacijska dela v Nemčiji. Izvajala bo naslednja dela po pogodbi: servis in vzdrževanje naprav, montaža in demontaža elektro omar, kabelskih polic in ostalih elementov, priklapljanje elektro omar, elektro komponent ter strojev in naprav, vezanje in odpravljanje napak v vezavah elektro omar. Slovenska družba je podizvajalka davčnemu zavezancu - družbi iz Slovenije (B). Po katerem mora slovenska družba A izstaviti račun slovenskemu naročniku B, glede na to, da je družba A podizvajalka družbi B in trenutno še ni davčna zavezanka, dela pa se opravljajo v Nemčiji?

1. Če družba A ni davčni zavezanec?

2. Če družba A je davčni zavezanec?

Kakšne obveznosti ima družba A v Nemčiji?

Rešitev primera:

DDV implikacije so odvisne od vrste transakcij, ki jih bo davčni zavezanec, ki ima sicer sedež v Sloveniji, opravljal na ozemlju Nemčije.

Najprej je treba preveriti, ali gre v zadevnem primeru za več ločenih dobav in če gre, je treba za vsako od njih ugotoviti, ali gre za dobavo blaga z instaliranjem ali gre le za storitve in če gre le za storitve, je treba nadalje preveriti, ali so te v zvezi z nepremičnino, ki se nahaja v Nemčiji ali ne. Enaka ugotovitev je nujna tudi za glavno transakcijo, v kolikor bi bilo ugotovljeno, da je