Danes je 28.3.2023

Input:

Nabava rabljenega plovila in pravica do odbitka DDV

8.5.2022, , Vir: Verlag Dashöfer

2022.04.2.9 Nabava rabljenega plovila in pravica do odbitka DDV

mag. Aleksandra Heinzer, davčna svetovalka

Podjetje d.o.o., davčni zavezanec z veljavno ID št. za namene DDV, je v mesecu decembru 2021 kupilo rabljeno plovilo (jadrnica, letnik izdelave 2017, dolžina 23,4 m) večje vrednosti od fizične osebe iz EU, brez obračunanega DDV, preko kupoprodajne pogodbe, sklenjene pri notarju. Plovilo je bilo nabavljeno z namenom opravljanja dejavnosti dajanja plovil v najem in storitev reklamiranja, ki je tudi glavna dejavnost podjetja. Plovilo je bilo vneseno med osnovna sredstva podjetja, od katerega se obračunava amortizacija. Plovilo je bilo registrirano pod slovensko zastavo šele pred kratkim, ker ga zaradi napake pri izbrisu iz italijanskega registra prej ni bilo mogoče registrirati. Pridobitev potrdila o izbrisu je namreč trajala tri mesece. Medtem je podjetje na plovilu opravljalo vzdrževalna dela za vzpostavitev v uporabo in opravljanje dejavnosti. Trenutno je privezano v marini v Italiji. Zaradi ugodne ponudbe potencialnega kupca, bi se plovilo prodalo.

Kakšen je postopek obdavčitve v primeru prodaje tega plovila končnemu kupcu, ki je fizična oseba iz Italije ali pravni osebi iz EU? Oprostitev obračuna DDV pri prodaji po 3. točki 44. člena ZDDV-1 ali obdavčitev razlike v ceni po posebni ureditvi tudi, če ne gre za preprodajo? Glede na to, da je bilo na plovilu zaradi vzdrževanja opravljenih nekaj storitev in nabavljene nekaj nove opreme (jadra), bi se morala ta oprema prodati z DDV?

Če pravilno razumem vaše vprašanje, je davčni zavezanec, ki ima sedež in je identificiran za DDV v Sloveniji, nabavil plovilo v Italiji, pri čemer to plovilo Italije ni zapustilo. Trenutno se torej plovilo nahaja v Italiji in ga davčni zavezanec namerava na tem ozemlju prodati naprej. V kolikor je moje razumevanje pravilno, niti nabava niti nadaljnja dobava tega plovila nista bili opravljeni na ozemlju Slovenije, pač pa na ozemlju Italije. Splošno pravilo določanja kraja iz 31. člena Direktive Sveta 2006/112/ES namreč določa, da se če se blago ne odpošilja ali prevaža, se za kraj dobave šteje kraj, kjer se blago nahaja v trenutku, ko se opravi dobava. Nadalje prvi odstavek 32. člena prej omenjene direktive določa, da kadar blago odpošlje ali prevaža dobavitelj, pridobitelj ali tretja oseba, se za kraj dobave šteje kraj, kjer se blago nahaja, v trenutku, ko se začne odpošiljanje ali prevoz blaga pridobitelju. Zaradi omenjenih pravil in posebnosti, ki veljajo na področju prodaje rabljenega blaga in v zvezi s katerimi imajo države članice lahko različno razumevanje, predlagam, da se davčni zavezanec o svojih DDV obveznostih pogovori z italijanskim DDV svetovalcem.

Morda vprašanja nisem zapisala dovolj razumljivo. Jadrnica je trenutno v marini v Italiji na vzdrževanju in bo pripeljana v marino Koper v roku nekaj tednov. Od tam bo izvedena prodaja in predaja novemu kupcu.

Uvodoma velja še posebej opozoriti, da so transakcije s plovili velikokrat