Danes je 28.3.2023

Input:

Novo pojasnilo FURS: Obveznost obračuna DDV ob prenehanju opravljanja obdavčljive ekonomske dejavnosti in obdobje popravka pri osnovnih sredstvih

6.2.2023, Vir: FURS

Št. pojasnila: 4230-358/2022-1

Datum: 25. 11. 2022 in 3. 2. 2023

Pojasnilo Finančne uprave RS objavljamo v celoti.

Zaradi več vprašanj davčnih zavezancev, ki se nanašajo na uporabo oprostitev DDV po 7. ali 8. točki 44. člena ZDDV-1 za zadržanje nepremičnine, za katero je bila dana pravica do odbitka DDV, ob prenehanju opravljanja ekonomske dejavnosti v povezavi s sodbo Sodišča EU v zadevi C-229/15, pojasnjujemo:

Ob zadržanju osnovnega sredstva (nepremičnine), za katerega je bila dana pravica do odbitka DDV, je treba obračunati DDV, ne glede na to, ali je obdobje popravka za to osnovno sredstvo že poteklo ali ne. Če gre za star objekt, se uporabi oprostitev po 7. točki 44. člena ZDDV-1, hkrati pa mora davčni zavezanec, če obdobje popravka še ni poteklo, za preostalo obdobje izvesti popravek odbitka DDV.

Davčno osnovo predstavlja nabavna cena blaga ali podobnega blaga oziroma lastna cena blaga, določena v trenutku zadržanja blaga. Pri določitvi davčne osnove je treba upoštevati načelo sorazmernosti, na podlagi katerega mora davčna osnova ustrezati dejanskemu obsegu zasebne rabe.

V skladu s c) točko 8. člena Zakona o davku na dodano vrednost – ZDDV-1 se za dobavo blaga, opravljeno za plačilo, šteje tudi zadržanje blaga s strani davčnega zavezanca ali njegovih pravnih naslednikov (razen v primerih iz 10. člena tega zakona), ko preneha opravljati obdavčljivo ekonomsko dejavnost, če je bila za to blago dana pravica do celotnega ali delnega odbitka DDV pri pridobitvi ali pri uporabi blaga v skladu s