Danes je 26.5.2024

Input:

Obdavčitev prodaje nepremičnin z DDV

14.1.2024, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 4 minute

2023.12.2.11 Obdavčitev prodaje nepremičnin z DDV

mag. Aleksandra Heinzer, davčna svetovalka

Glavna dejavnost družbe je investicija v gradnjo nepremičnin. Tekom leta je družba kupila zemljišča in izgradila stanovanjske bloke. Nabava zemljišča in nastali stroški so knjiženi na kontih R6 kot proizvodnja. Od potencialnih kupcev je družba tudi prejela avansna plačila, od katerih se je obračunal DDV.
Stanovanja so v celoti zgrajena in družba čaka le še končni žig s strani države, da se stanovanja lahko tudi prodajo in naredijo primopredajni zapisniki. Le to bo možno v januarju oz. začetku februarja 2024.
Kljub temu, da primopredajni zapisniki še niso možni, želi družba v letu 2023 prenesti zalogo v odhodke in vkalkulirati prihodke. Na kaj mora biti družba pozorna ob kalkulaciji? Obveznost za DDV nastane na dan podpisanega primopredajnega zapisnika. Ali lahko FURS kako drugače postavi pravila obdavčitve z DDV?

Ker na DDV implikacije pri transakcijah z nepremičninami vpliva več dejavnikov, je za podajanje korektnega DDV nasveta ključno poznavanje vseh dejstev. Znjimi nisem seznanjena, zato v nadaljevanju podajam splošen odgovor, ki vam je lahko