Danes je 6.7.2022

Input:

Obračun DDV pri dobavi in montaži stopnic za švedskega naročnika

8.6.2022, , Vir: Verlag Dashöfer

2022.05.2.7 Obračun DDV pri dobavi in montaži stopnic za švedskega naročnika

mag. Aleksandra Heinzer, davčna svetovalka

Opis primera:

Za kupca, končnega potrošnika iz Švedske, družba pripravlja ponudbo za dobavo in montažo stopnic na njegovem naslovu. Posel vključuje predhodno izvedbo meritev na objektu, izdelavo stopnic, dostavo in montažo. Kako je z obračunom DDV v opisanem primeru? Bi moral izvajalec pridobiti švedsko ID številko za namene DDV ali obstaja še kakšen drug način?

Rešitev primera:

V zadevnem primeru je najprej treba preveriti, ali gre res za opravljanje storitev ali za dobavo blaga z instaliranjem, saj strokovnjakinja opis primera razume na način, da dobavitelj stopnice izdela, jih dobavi in zmontira. V prvem primeru bi se pri določanju kraja uporabilo posebno pravilo iz 27. člena ZDDV-1 (pravilo je povzeto po 47. členu Direktive Sveta 2006/112/ES), v drugem pa iz petega odstavka 27. člena ZDDV-1 (pravilo je povzeto po prvem odstavku 36. člena Direktive Sveta 2006/112/ES). V obeh primerih bi bila do DDV sicer upravičena Švedska, kjer se bodo stopnice zmontirale, vendar pa v konkretnem primeru, ko je prejemnik oseba, ki ni davčni zavezanec, narava same transakcije vpliva na:

  • uporabo pravila za izdajo računa,

  • način plačila DDV in

  • način njenega poročanja v slovenske DDV evidence.

V skladu z evropsko sodno prakso je za ugotovitev, ali je treba sestavljeno enotno transakcijo opredeliti kot »dobavo blaga« ali kot »opravljanje storitve«, nujno preveriti, kateri elementi so prevladujoči. Prevladujoči element mora biti določen tako, da je utemeljen z vidika povprečnega potrošnika, pri presoji celote pa se upošteva, kako pomembni so elementi opravljanja storitve v primerjavi z elementi dobave blaga v vsebinskem, in ne le količinskem smislu (opomba 1). Gre torej za celovito