Danes je 7.2.2023

Input:

Obračun DDV v zvezi z odpisi in manki pri letnem popisu

8.1.2023, , Vir: Verlag Dashöfer

2022.12.2.13 Obračun DDV v zvezi z odpisi in manki pri letnem popisu

mag. Aleksandra Heinzer, davčna svetovalka

Prosimo vas za pojasnilo v zvezi z obračunavanjem DDV v zvezi z odpisi in manki pri letnem popisu. Smo d. o. o. s pravico do 100 % odbitka DDV. Navajamo primere, za katere nas zanima, če pri obračunu DDV ravnamo pravilno.


- Manko materiala v skladišču: če se manko ne zaračuna zaposlenemu, se obračuna DDV. Če se manko zaračuna zaposlenemu, se DDV obračuna na izdanem računu.

- Odpis materiala v skladišču: popisna komisija ugotovi, da je material dotrajan in neuporaben in se uniči. DDV se ne obračuna.

- Drobni inventar v uporabi: drobni inventar ni knjižen med osnovna sredstva, ampak se ob izdaji DI iz skladišča vrednost knjiži med stroške materiala. Kljub temu imamo zaradi reda v podjetju vzpostavljeno evidenco DI in ob letnem popisu popisujemo tudi DI. Manki in odpisi DI nimajo računovodskih posledic.
- Manko DI: če se manko ne zaračuna zaposlenemu, se DDV ne obračuna. Če se manko zaračuna zaposlenemu, se DDV obračuna na izdanem računu.

- Odpis DI: popisna komisija ugotovi, da je DI izrabljen, dotrajan ali pokvarjen. DI se uniči. DDV se ne obračuna.

- Manko OS: če se manko ne zaračuna zaposlenemu, se obračuna DDV. Če se manko zaračuna