Danes je 26.5.2024

Input:

Odbitek DDV za najemnino za serverje in od blaga, ki ga je prodal nemški davčni zavezanec

9.4.2024, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 6 minut

2024.03.2.15 Odbitek DDV za najemnino za serverje in od blaga, ki ga je prodal nemški davčni zavezanec

mag. Aleksandra Heinzer, davčna svetovalka

Dobavitelju Microsoft Azure plačujemo najemnino za serverje, ki so v Avstraliji. Pri dobavitelju Amazon smo naročili te stvari in so pri nas v podjetju. Oba dobavitelja imata slovensko davčno številko. Ali je v redu, da si odbijamo DDV, ali si ga nebi smeli?

Prejem storitve najema serverja

Iz vsebine vašega vprašanja lahko le sklepam, da davčni zavezanec, ki ima sedež in je identificiran za namene DDV v Sloveniji, prejema storitve skladiščenja podatkov, pri katerem so posamezni podatki shranjeni in iskani elektronsko, oziroma spletno dobavo prostora na disku. V kolikor je temu tako, gre skladno s f. točko drugega odstavka 7. člena v povezavi z 1d. in 1e. točko Priloge I Izvedbene uredba Sveta (EU) št. 282/2011 z dne 15. marca 2011 o določitvi izvedbenih ukrepov za Direktivo 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost za elektronsko opravljene storitve. Posledično se pri določanju kraja opravljanja teh storitev uporabi splošno pravilo iz prvega odstavka 25. člena ZDDV-1.

Skladno z navedenim pravilom je kraj opravljanja storitev, ki jih prejme davčni zavezanec, ki deluje kot tak, kraj, kjer ima ta davčni zavezanec sedež svoje dejavnosti. Če so te storitve opravljene v stalni poslovni enoti davčnega zavezanca, ki ni v kraju, kjer ima sedež svoje dejavnosti, je kraj opravljanja teh storitev kraj, kjer ima ta davčni zavezanec stalno poslovno enoto. Če takega sedeža ali take stalne poslovne enote ni, je kraj opravljanja storitev kraj, kjer ima davčni zavezanec, ki prejme te storitve, stalno oziroma običajno prebivališče.