Danes je 25.6.2024

Input:

Odprta terjatev za dani avans in prenehanje opravljanja ekonomske dejavnosti

2.6.2023, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 7 minut

2023.05.2.3 Odprta terjatev za dani avans in prenehanje opravljanja ekonomske dejavnosti

mag. Aleksandra Heinzer, davčna svetovalka

Samostojni podjetnik je z dnem 31. 3. 2023 zaprl svojo dejavnost in posledično izstopa iz sistema DDV. Osnovnih sredstev in zalog na dan zaprtja nima, tako da iz tega naslova nima obveznosti za DDV. Ima pa odprto terjatev za dani avans (za izdelavo aplikacije spletne trgovine). Izdelovalec svoje obveznosti ni izpolnil (zadeva je v tožbi in do zaprtja s.p. dne 31. 3. 2023 še ni bilo sodnega epiloga in ga ne bo tudi do roka oddaje obračuna). Od vplačanega avansa si je zavezanec na podlagi računa za predplačilo odbijal vstopni DDV. Ali ga mora ob izstopu iz sistema DDV ob zaprtju vrniti oz. poračunati?

Uvodoma velja poudariti, da primera vsebinsko ne poznam, zato v nadaljevanju izpostavljam nekaj elementov, ki so vam lahko v pomoč, ne smejo pa služiti kot edina podlaga za sprejem kakršnihkoli poslovnih odločitev.

Menim, da morate najprej preveriti, ali so bili v času danega predplačila res izpolnjeni vsi pogoji za uveljavljanje odbitka DDV, ki je bil ob tem predplačilu obračunan. Na podlagi 62. člena ZDDV-1 pravica do odbitka DDV nastane v trenutku, ko nastane obveznost obračuna DDV. Peti odstavek 33. člena ZDDV-1 določa, da če je plačilo izvršeno preden je blago dobavljeno ali preden so storitve opravljene, nastane obveznost obračuna DDV na dan prejema plačila in od prejetega zneska plačila. Sodišče EU je že pojasnilo, da morajo za to, da bi v teh okoliščinah lahko nastala obveznost obračuna DDV:

  • biti vsi upoštevni elementi, ki se nanašajo na obdavčljivi dogodek (prihodnjo dobavo ali storitev), že poznani,

  • blago in storitve pa morajo biti ob predplačilu natančno opredeljeni (glej na primer sodbo v zadevi  C-419/02 (opomba 1)).

Sodišče EU je pojasnilo tudi, da okoliščina, da ob predplačilu datum dobave ni natančno znan, ne omogoča sklepa, da upoštevni elementi obdavčljivega dogodka, torej prihodnja dobava, niso znani. Poleg tega zgolj zaradi neobstoja te potankosti ne more biti omajana gotovost te dobave. Če pa je davčni zavezanec že ob izvršitvi predplačila vedel oziroma da razumno ni mogoče, da ne bi vedel, da ta dobava morda ne bo opravljena, pravice do odbitka DDV ni imel (opomba 2).

Če so bili torej v