Danes je 21.5.2022

Input:

Organizator in plačnik prevoza v tristranskem poslu

23.1.2022, , Vir: Verlag Dashöfer

2022.01.2.4 Organizator in plačnik prevoza v tristranskem poslu

mag. Aleksandra Heinzer, davčna svetovalka

Opis primera:

Slovenski zavezanec, identificiran za DDV kupi blago od poljskega zavezanca, s poljsko ID številko za namene DDV. Blago odpelje direktno na madžarsko k madžarskemu zavezancu za plačilo DDV. Prevoz slovenski davčni zavezanec zaračuna madžarskemu davčnemu zavezancu. Na kakšen način se obračuna DDV na izdanem računu pri prodaji blaga in prevozu ter kako se poroča v DDV evidence?

Rešitev primera:

Če je primer pravilno razumljen, v poslu sodelujejo trije davčni zavezanci iz treh različnih držav članic, vsak od njih je identificiran za namene DDV v svoji državi članici, blago pa se odpelje od prvega k zadnjemu v verigi. Razume se tudi, da drugi v verigi (torej davčni zavezanec, ki ima sedež in je identificiran za namene DDV v Sloveniji) blago pri poljskem kupcu nabavi pod svojo slovensko identifikacijsko številko za namene DDV ter sam organizira prevoz tega blaga s Poljske na Madžarsko. V kolikor je razumevanje primera pravilno, so DDV implikacije sledeče:

Prvi odstavek 36.a člena Direktive Sveta 2006/112 ES določa, da če se isto blago dobavlja zaporedno in je to blago iz ene države članice odposlano ali odpeljano v drugo državo članico neposredno od prvega dobavitelja do zadnje stranke v verigi, se odpošiljanje ali prevoz pripiše samo dobavi, ki se opravi vmesnemu subjektu. Tretji odstavek istega člena v nadaljevanju določa, da za te namene „vmesni subjekt” pomeni dobavitelja v verigi, ki ni prvi dobavitelj in ki sam ali