Danes je 26.10.2021

Input:

Pojasnilo FURS: DDV obravnava prekinitve (odpovedi) pogodb finančnega lizinga

16.9.2021, Vir: FURS

Št. pojasnila: 4230-156526/2014-3

Datum: 16.9.2021

Pojasnilo Finančnega urada RS objavljamo v celoti.

V zvezi s pojasnilom Finančne uprave Republike Slovenije št. 4230-156526/2014-2, s katerim je bilo glede DDV obravnave prekinitve (odpovedi) pogodb finančnega lizinga med drugim pojasnjeno tudi, da če se pogodba o finančnem lizingu prekine in je predmet lizinga vrnjen, vrednost do prekinitve pogodbe nezapadlih obrokov ni predmet DDV, na podlagi sodne prakse, objavljene po izdaji prej navedenega pojasnila, v nadaljevanju v tem delu posredujemo popravek pojasnila v delu glede višine davčne osnove in obračunanega DDV, za katerega lahko lizingodajalec izvede popravek.  

Če je pogodba o finančnem najemu prekinjena (ne glede na to, ali je predmet lizinga vrnjen ali ne), je vrednost do prekinitve pogodbe nezapadlih obrokov predmet DDV.

Lizingodajalec lahko zmanjša davčno osnovo in posledično obračunani DDV, če lizingojemalca pisno obvesti o znesku DDV, do katerega lizingojemalec nima pravice do odbitka. Če je lizingojemalec končni potrošnik, mora za znižanje obračunanega DDV lizingodajalec razpolagati z dokumentom, ki dokazuje prekinitev lizing pogodbe in dokazati, da je bila kupnina ali del kupnine vrnjen kupcu ali njeno plačilo odpuščeno.

 

Pri finančnem lizingu se izročitev blaga v najem v skladu z b točko drugega odstavka 6. člena Zakon o davku na dodano vrednost – ZDDV-1 obravnava kot dobava blaga, pri čemer je DDV obračunan od celotne vrednosti na začetku najema, ob izročitvi blaga.

Kot izhaja iz sodne prakse Sodišča Evropske unije[1], je treba vnaprej določeni znesek, ki ga gospodarski subjekt prejme, če pride do predčasnega prenehanja pogodbe, ker njegova stranka od nje odstopi ali iz razloga, ki se lahko pripiše tej stranki, in katerega višina ustreza znesku, ki bi ga ta subjekt prejel med preostankom navedenega obdobja, če do tega prenehanja