Danes je 19.4.2021

Input:

Pojasnilo FURS: Dobave tiskarja in obdavčitev z DDV

4.3.2021, Vir: FURS

Št. pojasnila: 0920-4168/2021-3

Datum: 4. 3. 2021

 

Pojasnilo Finančne uprave RS objavljamo v celoti.

V prejetem dopisu nas sprašujete glede obravnave dobav, ki jih opravi tiskar. Navajate, da davčni zavezanec, ki je identificiran za namene DDV v Sloveniji, izvaja tiskarske storitve. Naročila za tisk knjig prejema od različnih naročnikov (založnikov). Material potreben za tiskanje in samo izdelavo knjig priskrbi tiskar, oblikovanja knjige pa tiskar ne opravi. Od naročnika prejme končno izdelan prelom knjige na nosilcu, katerega pregleda, naredi elektronski ali papirni ozalid, nato pretvori v obliko za na CTP plošče, potiska papir, zgiba potiskane pole, plastificira karton in izdela platnice, zgibane pole zloži v pravilen vrstni red, jih zašije, zlepi v knjigo in poreže. Po izdelavi se knjige pripravi za transport na paletah in po naročnikovih navodilih odpremi na različne naslove. Navajate, da vam je poznana brošura na spletni strani FURS glede stopenj DDV in da ste seznanjeni s kriteriji, ki jih je v sodbi C-88/09 podalo Sodišče EU.

Zanima vas naslednje:

  1. Če je naročnik identificiran za namene DDV v Sloveniji, ali mu tiskar opravi dobavo blaga ali storitev in po kateri stopnji obračuna DDV?
  2. Če ima naročnik sedež in identifikacijsko številko za namene DDV v Italiji (nima stalne poslovne enote za namene DDV), ali mu tiskar opravi dobavo blaga ali storitev in v kateri stolpec rekapitulacijskega poročila naj poroča takšno dobavo?
  3. Če ima naročnik sedež, identifikacijsko številko v Veliki Britaniji (nima stalne poslovne enote za namene DDV), in knjige prevzame v Sloveniji ter jih odpelje svojemu kupcu, ki je identificiran za namene DDV v Franciji. Ali tiskar opravi dobavo blaga ali storitev, kje je kraj dobave, ki jo opravi tiskar? V primeru, da je Slovenija kraj dobave, ki jo opravi tiskar, sprašujete, po kateri stopnji mora tiskar obračunati DDV. Ali založba opravi dobavo blaga ali storitev kupcu v Francijo? Kje je kraj dobave, ki jo opravi založba?
  4. Če ima naročnik sedež in identifikacijsko številko za DDV v Srbiji, ali tiskar opravi izvoz blaga ali dobavo storitev in katero klavzulo mora tiskar navesti na izdanem računu, v katero polje obračuna DDV mora poročati dobavo?
  5. Če tiskar pri svojem podizvajalcu, ki je davčni zavezanec iz Srbije, naroči tiskanje knjige in te knjige založba uvozi v Slovenijo, ali gre za uvoz blaga ali prejem storitve? Katera stopnja DDV se obračuna ob uvozu knjig, če jim je dodeljena tarifna oznaka 4901?

Najprej izpostavljamo, da Finančna uprava Republike Slovenije (FURS) na podlagi 13. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 – ZDavNepr, 111/13, 22/14 – odl. US, 25/14 – ZFU, 40/14 – ZIN-B, 90/14, 91/15, 63/16,