Danes je 10.7.2020

Input:

Pojasnilo FURS: Donacije in odbitek DDV

5.11.2019, Vir: FURS

Številka: 0920-1762/2019-4
Datum: 05. 11. 2019

Pojasnilo davčnega organa navajamo v celoti

Prejeli smo vaš dopis z vprašanji glede donacij v zvezi odbitkom DDV. Donacije so namenjene neobdavčljivi in obdavčljivi (oproščeni in obdavčeni) dejavnosti. Sprašujete:

- ali se vrednost prejetih donacij vključujejo v imenovalec pri izračunu odbitnega deleža in

- ali vrednost prejetih donacij kakorkoli vpliva na višino odbitka DDV društva in če da, prosite za pojasnilo na kakšen način.

Zakon o davku na dodano vrednost - ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 86/14, 90/15 in 77/18) v prvem odstavku 65. člena določa, da lahko davčni zavezanec za blago in storitve, ki jih potrebuje tako za transakcije, pri katerih DDV lahko odbije v skladu s 63. členom ZDDV-1, kot za transakcije, pri