Danes je 23.1.2022

Input:

Pojasnilo FURS: Nastanek obveznosti obračuna DDV

30.3.2021, Vir: FURS

Št. pojasnila: 0920-5976/2021-3
Datum: 30. 03. 2021

Pojasnilo Finančnega urada RS navajamo v celoti.

Prejeli smo vaš dopis v katerem navajate primer davčnega zavezanca identificiranega za DDV in s sedežem v RS, ki je dne 15.1.2020 plačal letno naročnino za tiskano revijo v višini 100 EUR (cena posameznega izvoda ni znana) davčnemu zavezancu s sedežem in DDV številko na Hrvaškem; pri tem pa je bil račun izdan dne 10.12.2020 in prejet v RS dne 15.12.2020. Izpostavljate dilemo glede nastanka obveznosti obračuna DDV v zvezi s konkretno pridobitvijo (pri tem vam je znano, da s predplačilom obveznost obračuna DDV pri pridobitvah blaga iz Unije še ne nastane), saj 4.ostavek 33. člena ZDDV-1 (obraten primer) določa, da se zaporedne dobave blaga v obdobju daljšem od enega koledarskega meseca, ki so odposlane ali odpeljane iz Slovenije v drugo državo članico in v katero jih davčni zavezanec za namene svojega podjetja dobavi ali prenese z oprostitvijo DDV, se v skladu s pogoji iz 46. člena tega zakona štejejo za zaključene zadnji dan vsakega koledarskega meseca, dokler dobava ni končana. Zanima vas, kdaj mora davčni zavezanec v konkretnem primeru obračunati DV od pridobitev mesečnih tiskanih revij, saj dobavitelj pošlje vsak mesec mesečni izvod