Danes je 19.4.2021

Input:

Pojasnilo FURS: Obdavčitev vstopnic za koncert preko spleta

26.3.2021, Vir: FURS

Št. pojasnila: 0920-6748/2021-3

Datum: 26. 3. 2021

Pojasnilo Finančnega urada RS objavljamo v celoti.

Finančna uprava RS v zvezi obdavčitvijo vstopnic za koncert preko spleta, in sicer, ali so  vstopnice za koncerte obdavčene z 9,5-odstotno stopnjo DDV, ali gre za elektronsko opravljeno storitev, ki se obdavči po splošni stopnji DDV, pojasnjuje:

Vstopnina za koncert, ki se izvaja preko interneta (streaming, download), se šteje za elektronsko storitev, ki se obdavči po splošni, 22-odstotni stopnji DDV.  

Na podlagi prvega odstavka 41. člena Zakona o davku na dodano vrednost – ZDDV-1 (Uradni list RS, št.13/11 – UPB3, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 86/14, 90/15, 77/18, 59/19 in 72/19) se DDV obračunava in plačuje po splošni stopnji 22 % od davčne osnove in je enaka za dobavo blaga in storitev. Ne glede na prvi odstavek tega člena, pa se DDV obračunava in plačuje po nižji stopnji 9,5 % od davčne osnove za dobave blaga in storitev iz Priloge I in po posebni nižji stopnji 5 % od davčne osnove za dobave blaga in storitev iz Priloge IV. Priloga I in Priloga IV sta prilogi tega zakona in njegov sestavni del.

V