Danes je 15.6.2021

Input:

Pojasnilo FURS: Obračunavanje DDV pri nudenju malic zaposlenim

29.3.2021, Vir: FURS

Št. pojasnila: 0920-5535/2021-4

Datum: 29. 3. 2021

 

Pojasnilo Finančnega urada RS objavljamo v celoti.

 

V prejetem dopisu navajate, da prvi odstavek 130. člena Zakona o delovnih razmerjih določa, da mora delodajalec delavcu zagotoviti povračilo stroškov za prehrano med delom, za prevoz na delo in z dela ter povračilo stroškov, ki jih ima pri opravljanju določenih del in nalog na službenem potovanju. V kolektivnih pogodbah se lahko socialni partnerji dogovorijo tudi, da namesto izplačila povračila stroškov za prehrano med delom, delodajalec organizira ustrezno prehrano (zagotovitev toplega obroka) med delom, ki jo zagotavlja za zaposlene. V takem primeru se lahko dogovorijo tudi, da delavec ni upravičen do izplačila med zneskom toplega obroka in nadomestilom prehrane, če je slednje višje od zneska toplega obroka. Navajate, da je Sodišče EU v sodbi, v zadevi C-288/19, obravnavalo primer davčnega zavezanca, ki je svojemu zaposlenemu nudil uporabo vozila, za kar je ta plačeval določen znesek, ki mu je bil v ta namen odbit od njegove plače. Sodišče je v zvezi s slednjim odločilo, da gre v takem primeru lahko za opravljanje storitev za plačilo, na kar pa ne vpliva dejstvo, da delodajalec in zaposleni v zvezi s tem nista sklenila pogodbe, ki bi bila ločena od pogodbe o zaposlitvi. Dodajate, da gre pri nudenju malice v Sloveniji za precej poseben primer, sodne prakse v zvezi s takšnim primerom pa ni mogoče zaslediti, prav tako ne pojasnila davčnega organa. Skladno z navedenim se postavlja vprašanje, ali se nudenje malice zaposlenemu, ki se mu zato nadomestila, ki mu sicer za prehrano pripada skladno z ZDR, ne izplačuje, šteje kot obdavčljiva transakcija, konkretneje kot opravljena storitev za plačilo, od katere je treba obračunati DDV (delodajalec, identificiran za namene DDV, mora torej zaposlenemu izdati račun z obračunanim DDV). Če je stališče Finančne uprave Republike Slovenije, da gre pri tem za obdavčljivo (obdavčeno) storitev, menite, da ima davčni zavezanec pri nabavah, ki se nanašajo na pripravo te prehrane (lahko jo delodajalec pripravi v lastni režiji, lahko pa najame