Danes je 1.3.2021

Input:

Pojasnilo FURS: Uporaba DDV stopnje pri vrtnarskih opravilih

7.1.2021, Vir: FURS

Št. pojasnila: 0920-21899/2020-2

Datum: 7. 1. 2021

Pojasnilo Finančnega urada RS navajamo v celoti.

V prejetem dopisu z dne 7. 12. 2020 nas sprašujete glede pravilne obravnave transakcije. Navajate, da gre za dva slovenska davčna zavezanca identificirana za namene DDV. Prvi ima trgovino s sadikami, lončnicami in rezanim cvetjem, opravlja tudi vrtnarske storitve. Drugi zavezanec opravlja vrtnarske storitve in nima trgovine. Vsak od njiju se s pogodbo zaveže, da bo stranki hortikulturno uredil okolico objekta, kar vključuje dobavo sadilnega materiala (grmovnice, drevesa, travno rušo, humus, zemljo, kremenčevo mivko) in zasaditev oz. uporabo materiala pri takšnem urejanju. V ponudbi so cene ločene za sadilni material in storitve. Sprašujete, če morata zavezanca opisano transakcijo obravnavati kot enotno in obračunati DDV po splošni stopnji 22 %. Ali lahko dobavo sadik, za katero so izpolnjeni pogoji za obdavčitev z DDV po nižji stopnji 9,5 %, obravnavata kot ločeno transakcijo.

Najprej izpostavljamo, da Finančna uprava Republike Slovenije (FURS) na podlagi 13. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 – ZDavNepr, 111/13, 22/14 – odl. US, 25/14 – ZFU, 40/14 – ZIN-B, 90/14, 91/15, 63/16, 69/17, 13/18 – ZJF-H, 36/19, 66/19 in 145/20 – odl. US) v okviru pravice do informiranja, zavezancem za davek posreduje splošne informacije, podrobnejša pojasnila oziroma razlago posameznih določb pa le v primeru, če zavezanec pri vprašanju navede konkretne informacije, ki so relevantne za pripravo pojasnila. Na podlagi navedenega, vam glede na podatke, ki ste jih navedli, v nadaljevanju odgovarjamo le na