Danes je 31.5.2020

Input:

Pojasnilo FURS: Uporaba posebne ureditve za potovalne agencije

22.8.2019, Vir: FURS

Številka: 0920-8942/2019-3

Datum: 22. 08. 2019

Pojasnilo davčnega organa navajamo v celoti.

V posredovanem dopisu navajate, da se davčni zavezanec, ki ima sedež in je identificiran za namene DDV v Sloveniji, ukvarja s poslovnim svetovanjem (ni turistična agencija). Imate dilemo, ki se nanaša na dve različni situaciji:

Situacija 1

Davčni zavezanec v svojem imenu in za račun poslovnega partnerja prejme storitev prenočevanja na ozemlju Slovenije (poslovni partner pride na sestanek iz tujine). Na tem računu je obračunan slovenski DDV po znižani, 9,5% stopnji. Davčni zavezanec to storitev prezaračuna svojemu poslovnemu partnerju, pri tem pa gre za samostojno storitev.

Situacija 2

Davčni zavezanec v svojem imenu in za račun poslovnega partnerja prejme storitev letalskega prevoza oseb. Gre za oproščeno storitev skladno z 49. členom ZDDV-1. Davčni zavezanec to storitev prezaračuna svojemu poslovnemu partnerju v delu, ki se nanaša na njegovo podjetje pri tem pa gre za samostojno storitev.

Glede na vsebino razsodil Sodišča EU v zadevah C-200/041 in C-552/172 vas zanima sledeče:

Za situacijo 1:

Ali slovenski davčni zavezanec pri prezaračunavanju storitve prenočevanja poslovnemu partnerju upošteva 16. člen ZDDV-1 in ima pravico do odbitka DDV od prejetega računa, ki ga prezaračuna po tej določbi ali pa mora slovenski davčni zavezanec pri prezaračunavanju upoštevati posebno ureditev za potovalne agencije (maržna ureditev)?

Za situacijo 2:

Ali slovenski davčni zavezanec pri prezaračunavanju storitve letalskega prevoza poslovnemu partnerju upošteva 16. člen ZDDV-1 in se na izdanem računu sklicuje na oprostitev po 49. členu ZDDV-1 ali pa mora slovenski davčni zavezanec pri prezaračunavanju upoštevati posebno ureditev za potovalne agencije (maržna ureditev)?

V zvezi z navedenim vam skladno s 13. členom Zakona o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 13/11 - uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 101/13-ZDavNepr, 111/13, 22/14 – Odl. US, 25/14 – ZFU, 40/14 – ZIN-B, 90/14, 91/15, 63/16, 69/17, 13/18 – ZJF-H, 36/19) lahko pojasnimo sledeče:

Od storitev hotela ali avionskih kart, ki jih davčnemu zavezancu kot organizatorju potovanja v smislu določb 97. do 100. člena ZDDV-1, opravijo drugi davčni zavezanci, in katere davčni zavezanec v svojem imenu zaračuna potniku, davčni zavezanec obračuna DDV po posebni ureditvi za potovalne agencije (davčna osnova je razlika v ceni v skladu z 98. členom ZDDV-1).

Pri čemer te storitve niso pomožne storitve storitvi, ki predstavlja glavno storitev davčnega zavezanca.

Pri tem še dodajamo, če organizator potovanj naroča storitve nastanitve v hotelu in prevoz kot posrednik v imenu in za račun potnika (v tujem imenu za tuj račun), pogoji