Danes je 9.8.2022

Input:

Pojasnilo FURS: Uporaba znižane DDV stopnje

6.8.2021, Vir: FURS

Št. pojasnila: 0920-16756/2021-2

Datum: 6. 8. 2021

Pojasnilo Finančnega urada RS navajamo v celoti.

V prejetem dopisu je opisan primer davčnega zavezanca, ki ima sedež in je identificiran za nameneDDV in namerava zgraditi nadstrešek k obstoječi stanovanjski hiši (nadstrešek ni klasificiran kot ločen objekt, pač pa je del stanovanjskega objekta), ki je del socialne politike in je namenjen trajnemu
bivanju, izgradnja pa se uvršča v F/Gradbeništvo SKD, dela pa se zaračunajo neposredno investitorju. Izpostavljeno je, da izvajalec v praksi opaža različne situacije, in sicer investitor nadstrešek uporabi za letno kuhinjo ali zunanji tuš ali mize in stole ali ležalnike ali jacuzzi ali bazen ali kombinacijo vseh prej navedenih. Pri tem pa se pojavljajo pomisleki zaradi vsebine drugega odstavka 54. člena PZDDV ter vas v zvezi s tem zanima v katerem od navedenih primerov lahko dobavitelj pri izgradnji nadstreška uporabi znižano stopnjo DDV in katero dokazilo o namenu uporabe nadstreška mora pridobiti od investitorja in katera pravna podlaga mu to dovoljuje glede na varstvo osebnih podatkov.

Na podlagi 13. člena Zakona o davčnem postopku – ZDavP-2 ima zavezanec za davek pravico da je pravočasno in na primeren način obveščen o spremembah v zakonih o obdavčenju in v drugih predpisih v zvezi z obdavčenjem ter da mu davčni organ pravočasno, najpozneje pa v 30 dneh po
predložitvi vprašanja in vseh informacij, ki so relevantne za pripravo pojasnila, posreduje pojasnila o načinu izvajanja posameznih določb predpisov o obdavčenju. Glede na določbe 13. člena ZDavP-2 vsebina pojasnila ne sme davčno obravnavati posameznega posla, kjer bi se ugotavljala posamezna dejstva in okoliščine konkretnega primera. V okviru informiranja se FURS ne more opredeljevati do navedb davčnega zavezanca glede posameznih konkretnih primerov, saj lahko o tem odloči le na podlagi poznavanja vseh dejstev in okoliščin, ugotovljenih v postopku davčnega nadzora. Davčni organ tudi ni pristojen za svetovanje.


Glede na navedeno in v skladu z našim razumevanjem navedb (da je predmet dobave nadstrešek, ki ni ločen objekt s svojim identifikatorjem in predstavlja del stanovanjskega objekta), vam v nadaljevanju v okviru pristojnosti FURS odgovarjamo na splošno:
V primeru, da se nadstrešnica gradi na lastnikovi zemlji, na kateri stoji objekt, ki je namenjen za trajno bivanje in je del socialne politike, sama nadstrešnica pa predstavlja pripadajoči del stanovanjskega objekta iz drugega odstavka 54. člena Pravilnika,