Danes je 17.1.2021

Input:

Pojasnilo FURS: Uveljavljanje pravice do odbitka DDV pri uvozu

21.4.2020, Vir: FURS

Št. pojasnila: 0920-3754/2020

Datum: 21. 4. 2020

Pojasnilo Finančnega urada RS navajamo v celoti.

Glede uveljavljanja pravice do odbitka DDV pri uvozu blaga, ko plačnik davka ne razpolaga z blagom kot lastnik, v nadaljevanju pojasnjujemo:

Na podlagi e) točke prvega odstavka 63. člena Zakona o davku na dodano vrednost – ZDDV-1 ima davčni zavezanec pravico, da odbije DDV, ki ga je dolžan plačati ali ga je plačal v zvezi z uvozom blaga, in je to blago uporabil oziroma ga bo uporabil za namene svojih obdavčenih ali točno določenih oproščenih transakcij.

Za uveljavljanje pravice do odbitka od uvoza mora imeti davčni zavezanec na podlagi točke e) prvega odstavka 67. člena ZDDV-1 uvozni dokument, na katerem je