Danes je 20.4.2024

Input:

Popravek vstopnega DDV v primeru prodaje nepremičnine kot oproščena dobava

4.2.2024, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 6 minut

2024.01.2.5 Popravek vstopnega DDV v primeru prodaje nepremičnine kot oproščena dobava

mag. Aleksandra Heinzer, davčna svetovalka

Družba je pridobila nepremičnino (asfaltirano površino – parkirišče) v sistemu DDV (konec leta 2015) in jo vodila med naložbenimi nepremičninami. V roku treh mesecev jo je pričela oddajati v obdavčen najem za obdobje štirih let in pol. Sredi leta 2020 se je najem zaključil in od takrat do danes družba nepremičnine ni oddajala, ker jo je želela prodati kupcu, s katerim bi lahko sklenila prodajo v skladu s 45. členom ZDDV-1. Ker se je izkazalo, da ima občina predkupno pravico, ki jo želi uveljaviti, nakup v sistemu DDV ni mogoč in bo prodaja nepremičnine izvedena oproščeno. Zanima me, kako je s popravkom vstopnega DDV v tem primeru? Razumem, da se lahko uporabi 69. člen in se obdobje popravka razdeli na 20 let, torej da se čas, ko se je oddajala nepremičnina v obdavčen najem, upošteva pri zmanjšanju popravka. Kako pa je z obdobjem, ki je sledilo zaključku najemne pogodbe in družba nepremičnine ni oddajala, do sedaj, ko bo nepremičnino prodala oproščeno? Ali se tudi to obdobje lahko vključi in zmanjša obdobje popravka vstopnega DDV (20 let)? Da se poleg 4,5 let obdavčenega najema upošteva tudi obdobje, ki je sledilo (2020–2023) in se nepremičnina ni oddajala, do dneva prodaje?

Uvodoma opozarjam, da na DDV implikacije vplivajo različni dejavniki, zato je dobro poznavanje dejanskega stanja ključno za podajanje korektnega DDV nasveta. Ker mi vsa dejstva zadevnega primera niso poznana, v nadaljevanju podajam mnenje, ki temelji na opisu, ki ste ga podali, in zajema splošna zakonska določila in zaključke Sodišča EU. Mnenje je splošne narave in vam je lahko v pomoč pri reševanju zadevnega primera, ne sme pa biti edina podlaga za sprejem kakršnihkoli