Danes je 9.8.2022

Input:

Posebna ureditev za male davčne zavezance

14.7.2022, , Vir: Verlag Dashöfer

6.2.1 Posebna ureditev za male davčne zavezance

Erika Režek, davčna svetovalka

Mali davčni zavezanci

Posebna ureditev velja za t. i. male davčne zavezance, ki so opredeljeni v 94. členu ZDDV-1. To so davčni zavezanci, ki v obdobju zadnjih 12 mesecev ne presegajo zneska 50.000 EUR obdavčljivega prometa in se tako po tem zakonu niso dolžni identificirati za namene DDV. Obveznost prijavljanja ne velja tudi za davčnega zavezanca, ki na ozemlju Slovenije opravlja le oproščene dobave blaga in storitev, od katerih se DDV ne sme odbiti.

Prag za vstop v sistem DDV je 50.000 EUR. Davčni zavezanci, ki ne dosegajo limita 50.000 EUR se lahko prostovoljno vključijo v sistem plačevanja DDV. ID za namene DDV pridobijo tako, da svojo izbiro vnaprej priglasijo pristojnemu davčnemu organu in jo uporabljajo najmanj 5 let*.

* Najmanj 5 let morajo biti vključeni v sistem plačevanja in obračunavanja DDV.

Davčni zavezanec, ki se prostovoljno odloči za obračunavanje DDV, svojo izbiro davčnemu organu predložiti v elektronski obliki.

Prag za male davčne zavezance v višini 25.000 EUR je bil do 1.4.2013 določen v skladu s Pristopno pogodbo Republike Slovenije k Evropski uniji, na podlagi katere je ta znesek določen kot najvišji prag oprostitve za male davčne zavezance.

Za zvišanje praga je morala Vlada Republike Slovenije na Evropsko komisijo nasloviti vlogo za odobritev odstopanja v skladu s 395. členom Direktive Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost. Na podlagi prvega odstavka 395. člena te direktive je Slovenija EU komisijo prosila za dovoljenje, da uvede posebni ukrep, ki odstopa od točke (15) 287. člena navedene direktive in poviša prag letnega prometa, pod katerim je davčnim zavezancem omogočena uporaba sheme za male davčne zavezance in s tem oprostitev obračunavanja davka na dodano vrednost, iz 25.000 EUR na 50.000 EUR obdavčljivega prometa.

Uveljavitev povišanja praga je vezana na predhodno odobritev odstopanja Sloveniji s strani Sveta EU, ki je o vlogi Slovenije odločal na podlagi predloga Evropske komisije.

Po 94. členu ZDDV-1 je oprostitev obračunavanja DDV določena tudi za kmete, ki dobavljajo blago in storitve v okviru osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, kot jo določajo predpisi o dohodnini do višine 7.500 EUR skupnega dohodka te dejavnosti v okviru kmečkega gospodinjstva za zadnje koledarsko leto. To določilo se s 1.7.2022 črta.

Ko kmečko gospodinjstvo ugotavlja dohodke iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti na podlagi dejanskih prihodkov in